พาณิชย์ โละสต๊อกข้าว2ล้านตัน ลอตสุดท้าย-ส่งออกฉลุยขึ้นเบอร์1โลก !

เล็งโละสต๊อกข้าวเพื่ออุตสาหกรรมลอตสุดท้าย 2 ล้านตัน พาณิชย์ปลื้ม ส่งออกข้าวสดใส 4 เดือนแรกขึ้นแท่นเบอร์ 1 โลก มั่นใจทั้งปีได้ตามเป้า 10 ล้านตัน

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมเตรียมดำเนินการระบายข้าวสารในสต๊อกรัฐบาลที่ยังคงเหลือ 2 ล้านตัน ส่วนใหญ่เป็นข้าวสำหรับระบายเข้าสู่อุตสาหกรรม ซึ่งจะเร่งดำเนินการระบายตามแนวทางและแผนการระบายข้าวคงเหลือในสต๊อกของรัฐที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ในปริมาณและช่วงเวลาที่เหมาะสมในปี 2561 เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของรัฐ ตัดภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐในการเก็บรักษาข้าว และจำเป็นต้องมีมาตรการกำกับดูแลติดตามไม่ให้รั่วไหลไปสู่ระบบการค้าข้าวปกติอย่างเคร่งครัด

ส่วนการระบายข้าวสารในสต๊อกรัฐบาลช่วงตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 2557-25 เม.ย. 2561 ไปแล้ว ปริมาณ 14.84 ล้านตัน จากสต๊อกทั้งหมด 17-18 ล้านตัน มูลค่า 135,120 ล้านบาท ปัจจุบันคงเหลือข้าวในสต๊อกของรัฐประมาณ2 ล้านตัน โดยส่วนใหญ่เป็นข้าวที่รอการระบายเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มีมาตรการกำกับดูแลติดตามไม่ให้รั่วไหลไปสู่ระบบการค้าข้าวปกติอย่างเคร่งครัด กระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศจะเร่งดำเนินการระบายข้าวคงเหลือในสต๊อกของรัฐในปริมาณและช่วงเวลาที่เหมาะสมในปี 2561 ตามแนวทางและแผนการระบายข้าวคงเหลือในสต๊อกของรัฐที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของรัฐ ตัดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการเก็บรักษาข้าวต่อไป เบื้องต้นคาดว่าจะเริ่มประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประมูลข้าวกลุ่ม 1 เพื่อการบริโภคล็อตสุดท้าย 44,000 ตันในสัปดาห์หน้า ตามด้วยข้าวกลุ่ม 2 เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่คนบริโภคได้ 1.5 ล้านตันในเดือนมิถุนายน และกลุ่ม 3 สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมที่ไม่สามารถใช้บริโภคได้ทั้งคนและสัตว์ อีก 500,000 ตัน ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะคาดว่าทำให้สต๊อกข้าวสารจากโครงการรับจำนำหมดในปีนี้

นายอดุลย์ กล่าวว่า ได้ปรับเพิ่มเป้าหมายการส่งออกข้าวปี 2561 จาก 9.5 เป็น 10 ล้านตัน มูลค่า 4,525 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 158,000 ล้านบาท เนื่องจากการส่งออกข้าวช่วง 4 เดือนแรกของปี 2561 (ตั้งแต่ 1 ม.ค.-17 ม.ค. 2561 มีปริมาณ 3.31 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1% ถือว่าเป็นการส่งออกข้าวสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลก มากกว่าคู่แข่งอย่างอินเดียที่ส่งออกได้ 3.21 ล้านตัน เวียดนาม 1.61 ล้านตัน และปากีสถานที่ส่งออกปริมาณ 1.28 ล้านตัน

ทั้งนี้ ชนิดข้าวที่ส่งออกมากที่สุด ได้แก่ ข้าวขาว สัดส่วน 48.74% รองลงมา ได้แก่ข้าวนึ่ง 27.70% และข้าวหอมมะลิไทย 16.19% ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ เบนิน ฟิลิปปินส์ แอฟริกาใต้ จีน เป็นต้น

“ราคาส่งออกข้าวของไทยเกือบทุกชนิดในเดือนเมษายน 2561 ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ราคาข้าวหอมมะลิไทย ยังคงสูงในระดับ 1,150 เหรียญสหรัฐต่อตันต่อเนื่องจากเดือนมีนาคม 2561 ซึ่งเป็นระดับราคาที่สูงเกิน 1,000 เหรียญสหรัฐ”

“คาดการณ์แนวโน้มการส่งออกข้าวในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 ว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีประเทศผู้นำเข้าข้าวในหลายประเทศที่ยังมีความต้องการนำเข้าข้าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของคำสั่งซื้อแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (GtoG) ทั้งจีน ฟิลิปปินส์ ซึ่งมีการซื้อแบบ GtoG ไปแล้ว 250,000 ตันและกำลังจะเปิดประมูลข้าวขาว 15% และ 25% แบบ GtoP อีก 250,000 ตันในวันที่ 22 พ.ค.นี้ และคำสั่งซื้อ ในส่วนของเอกชนซึ่งหลาย ๆ ประเทศได้มีการเปิดประมูลนำเข้า “

อย่างไรก็ตาม คาดว่าการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยและข้าวนึ่งในระยะต่อไปอาจมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากประเทศผู้ซื้อบางราย เช่น บังกลาเทศ ชะลอการซื้อข้าว เพราะในช่วงก่อนหน้านี้มีการนำเข้าข้าวนึ่งไปเก็บสต๊อกค่อนข้างมาก ประกอบกับราคาข้าวไทยอยู่ในระดับสูงกว่าประเทศคู่แข่ง และอุปทานข้าวมีจำกัด โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิไทย ส่งผลให้ประเทศผู้ซื้อบางรายอาจหันไปซื้อข้าวจากประเทศคู่แข่งทดแทน เช่น เวียดนาม และกัมพูชา เป็นต้น

ทั้งนี้ กรมได้จัดทำแผนการตลาดเพื่อผลักการส่งออกข้าว โดยบูรณาการร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) จัดทำกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การจัดคณะผู้แทนการค้าเดินทางไปเจรจาขยายตลาดและกระชับความสัมพันธ์กับคู่ค้าสำคัญ (goodwill mission) 8 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 7-9 พ.ค. 2561, สเปน และฝรั่งเศส 12-19 พ.ค. 2561, สหรัฐ และแคนาดา กรกฎาคม 2561 ฮ่องกงและสิงคโปร์ สิงหาคม 2561 เป็นต้น เพื่อสร้างการรับรู้ เชื่อมโยง

ตลาดและขยายส่วนแบ่งการตลาดข้าวไทย การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 14 โครงการในตลาดสำคัญ อาทิ จีน ไต้หวัน สเปน อิตาลี เยอรมนี สหราชาอาณาจักร สหรัฐ แคนาดา เม็กซิโก เปรู ชิลี เป็นต้น นอกจากนี้ จะเข้าร่วมงาน China-ASEAN Expo จีน รวมทั้งงานแสดงงาน THAIFEX-World of Food Asia งาน ONE และงานวันข้าว

พร้อมกันนี้ กรมยังจัดประกวด “RICE PLUS AWARD 2018 : ข้าว…ก้าวใหม่”ในวันที่ 31 พ.ค.นี้ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมข้าวไทยและยกระดับการผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพด้วยนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ โดยแบ่งเป็นการประกวดสูตรอาหารนานาชาติปรุงจากข้าว และการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทย มีผู้สนใจร่วมส่งผลงาน 277 รายการ แบ่งเป็น สูตรอาหารจากข้าว 167 รายการ และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทย 110 รายการ ซึ่งผู้ชนะการประกวดจะได้รับโอกาสทางธุรกิจ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดและงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ กับกระทรวงพาณิชย์ และบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ด้วย