“กิติศักดิ์ สิงห์คำ” ผู้นำชาวนาทุ่งกุลาฯ ยิ้มสู้ด้วย “ไรซ์ บัดดี้” ข้าวอินทรีย์คุณภาพ เปลี่ยนวิถีชาวนาเคมีสู่ระบบอินทรีย์ที่อยู่ดีกินดีโดยไม่ง้อโรงสีและกลไกราคาแบบเดิมๆ

ท่ามกลางวิกฤติราคาข้าวตกต่ำ หากชาวนาไม่ต้องง้อพ่อค้าคนกลางและเจ้าของโรงสีได้ทุกราย ก็คงจะดีไม่น้อย

“กิติศักดิ์ สิงห์คำ” เขาเป็นหนึ่งในชาวนาแดนดินถิ่นอีสาน บ้านมะยาง ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล ที่สร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับกลุ่มชาวนาในทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งเป็นกลุ่มนาแปลงใหญ่ในจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยการชักชวนเพื่อนพ้องน้องพี่ เข้าสู่วิถีการปลูกข้าวคุณภาพ ประเภท ข้าวอินทรีย์ ข้าวกล้องงอก ทดแทนการปลูกข้าวแบบเดิมๆ ที่ต้องคอยลุ้นกับราคากลาง และพึ่งพาโรงสีข้าวขนาดใหญ่ โดยมีสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ หรือ สกต.ศรีสะเกษ เป็นพี่เลี้ยงสำคัญ ส่วนเทสโก้ โลตัส เข้ามาเป็นช่องทางจำหน่ายภายใต้แบรนด์ ไรซ์ บัดดี้

“เราเป็นชาวนากลุ่มเล็กๆ ที่ทำอาชีพนี้ด้วยใจรัก มุ่งมั่น กับการทำนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ผมมองเห็นว่า การทำข้าวคุณภาพ ในกระบวนการอินทรีย์ เพื่อตอบรับกระแสการบริโภคปลอดภัย เป็นหนทางหนึ่งที่ทำให้ราคาข้าวดีขึ้น พร้อมๆ กับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปด้วย จึงรวมตัวกันส่งเสริมการทำนาแบบคุณภาพให้มากขึ้น โดยมีสกต. คอยช่วยเหลือในเรื่องการรวบรวมผลผลิตไปสีที่โรงสีข้าวของสกต.เอง ซึ่งเป็นโรงสีข้าวอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน ISO 17065”

กิติศักดิ์ เล่าให้ฟังว่า “ปัญหาช่วงแรกของเราคือ ทำข้าวคุณภาพแล้ว แต่ขายไม่ได้ เข้าไม่ถึงคนกิน แต่เมื่อธกส. และเทสโก้ โลตัส เข้ามาช่วยในเรื่องการตลาด ทำให้สินค้าดีๆ ไปสู่ผู้บริโภคได้มากขึ้น ชาวนาที่เคยทำแบบเดิมๆ ก็หันมาสนใจมากขึ้นเพราะข้าวขายได้ราคา แทนที่จะได้ราคาตันละไม่ถึงหมื่นบาทในปัจจุบัน ก็ได้ราคา 20,000 บาทต่อตัน สองเท่าตัว ทำให้เกิดแรงจูงใจและเป็นกำลังใจให้ชาวนาอย่างพวกเรา”

“ชวนชัย บัวภู่” เป็นประธานคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ บอกเล่าด้วยรอยยิ้มว่า สหกรณ์ของเรามีความเข้มแข็งขึ้นมาก ซึ่งกว่าจะเปลี่ยนวิถีชีวิตและความคิดของชาวนาได้นั้นไม่ง่ายต้องทำทั้ง
กระบวนการนั้นคือ ทำให้มีต้นทุนน้อยที่สุด การมีโรงสีเอง การมีตลาดรองรับ ลูกค้าไว้ใจในมาตรฐานความปลอดภัย

image01-20

“พวกเรายึดหลักของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ในเรื่องคุณธรรม ความซื้อสัตย์ อย่ามีความโลภ การตั้งสหกรณ์ของเราจึงเกิดขึ้นโดยมีสมาชิก 130,901 ราย ทำหน้าที่ช่วยเหลือเกษตรกรโดยการจัดจำหน่าย รวบรวมข้าว แปรรูป ด้วยโรงสีข้าวของเราซึ่งไม่ใช่โรงสีขนาดใหญ่แต่เป็นโรงสีออร์แกนิกที่ได้รับมาตรฐาน ISO 17065 เรียกว่า เป็นศูนย์กลางในการสีข้าวแบบออร์แกนิกของแถบนี้เลย”

ผลผลิตที่ได้จากชาวนากลุ่มอินทรีย์ในจังหวัดศรีสะเกษนี้ ถือเป็น ข้าวหอมมะลิอินทรีย์คุณภาพที่มีความปลอดภัย ซึ่งไรซ์ บัดดี้ วางจำหน่ายในเทสโก้ โลตัส 121 สาขา ราคากิโลกรัมละ 75 บาท และได้รับการยอมรับว่าเป็นต้นแบบของการผลิตข้าวคุณภาพโดยกลุ่มชาวนาหัวคิดทันสมัยที่มีความห่วงใยสังคมและสิ่งแวดล้อม
ที่สำคัญ ชาวนากลุ่มนี้มีความสุข หลุดจากวงจรการเป็นชาวนาแบบเดิมๆ ไม่ต้องคอยลุ้นกับราคากลางข้าวที่ในปัจจุบันที่ดิ่งลงเรื่อยๆ เหลือแค่ 6,000 -7,000 บาท ต่อตันเท่านั้น!