เกษตรปูพรมลงพื้นที่สำรวจนาข้าวหอมมะลิ18จว.หาข้อมูลซัพพอร์ตจำนำยุ้งฉาง

นายธนิตย์ อเนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมแนวทางการสำรวจพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตข้าวหอมมะลิ 2559/60 ว่า ในวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2559 นี้ กระทรวงฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นสำรวจปลูกข้าวหอมมะลิใน 18 จังหวัด แบ่งเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 จังหวัด และภาคเหนือตอนล่าง 3 จังหวัด เพื่อต้องการทราบถึงผลผลิตข้าวหอมมะลิทั้งประเทศออกมาเท่าไหร่ และผลผลิตต่อไร่เป็นเท่าไหร่ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตตามแผนข้าวครบวงจรปีการผลิต 2560/61 และข้าวนาปรัง  และใช้ข้อมูลประกอบในการคำนวณต้นทุนเกษตรกรและกำไรที่จะเกิดขึ้นด้วย เมื่อได้รับตัวเลขที่แท้จริงก็จะใช้ในการวางแผนได้ อีกทั้งใช้ข้อมูลประกอบทำมาตรการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเหนียว (จำนำยุ้งฉาง) ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) รับจำนำในราคาตันละ 9,500 บาท เพื่อดูดซับข้าว 2 ล้านตัน คาดว่าจะสรุปข้อมูลจากการลงพื้นที่จริงได้ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 นี้ และเสนอต่อพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และเปิดเผยต่อสาธารณชนต่อไป

“ตอนนี้ต้องการให้ได้ตัวเลขผลผลิตที่ทุกคนยอมรับ  ตัวเลขของกระทรวงเกษตรฯมีตัวหนึ่ง ตัวเลขของเอกชนมีอีกตัวหนึ่ง ตอนนี้ต้องการตัวเลขที่แท้จริง จึงใช้ข้อมูลและลงพื้นที่จังหวัดที่ปลูกข้าวหอมมะลิเยอะ ซึ่งอาจจะมีตัวเลขที่ยังไม่ตรงกัน เมื่อลงพื้นที่ไปแล้วก็ต้องการดูผลผลิตต่อไร่ด้วย ปลูกจริงเท่าไหร่ กำไรต่อไร่เท่าไหร่ นอกจากนี้ในการลงพื้นที่จะดูการจำนำยุ้งฉางด้วย  และดูการรับซื้อข้าวเปลือกของสหกรณ์ตามนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ ในการให้สหกรณ์รับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนามาสีแปรรูปมาขายโดยตรงถึงมือผู้บริโภค” นายธนิตย์กล่าว และว่า ตอนนี้เราใช้หลักวิชาการและระดมคนลงไปในพื้นที่จริง 18 จังหวัด เมื่อได้ข้อมูลสำรวจจากพื้นที่จริงแล้วนี้ ก็จะรู้ว่าข้าวหอมมะลิที่รัฐบาลมีมาตรการจำนำยุ้งฉางมีผลผลิตออกมาเท่าไหร่  มีการดูดซับจากมาตรการจำนำยุ้งฉางเท่าไหร่ การแปรรูปของสหกรณ์ดูดซับไปเท่าไหร่ จะมีตัวเลขข้าวที่เหลือจริงๆ เท่าไหร่และยืนยันเอกชนได้ว่าข้าวล้นตลาดหรือไม่อย่างไร

ข้อมูล มติชนออนไลน์