ม.เกษตรศาสตร์เปิดตัวแอพพลิเคชั่นใหม่

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) นำผู้ประกอบการทุเรียนไทย กลุ่มสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ที่เข้าร่วม “โครงการยกระดับผักและผลไม้ไทย : โอกาสสำหรับพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน” ซึ่งสวทช.ดำเนินงานร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการผักและผลไม้ไทยให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ไทยแก็ป (ThaiGAP) ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอาเซียน และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคด้วยความปลอดภัยของสินค้าเกษตร

ล่าสุดหนุนผู้ประกอบการให้ได้ไทยแก็ป แล้วกว่า 40 ราย และในงาน THAIFEX 2018 ที่เมืองทองธานี ได้เปิดตัวระบบใหม่ ไทยแก็ป แพลตฟอร์ม เซอร์วิส (ThaiGAP Platform Service) แอพพลิเคชั่นวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อขอรับรองมาตรฐานไทยแก็ปนำร่องที่ผลไม้ทุเรียนไทย กับกลุ่มสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

นางสาวชนากานต์ สันตยานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโส โปรแกรม ITAP สวทช. กล่าวว่า โครงการยกระดับ  ผักและผลไม้ไทย : โอกาสสำหรับพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 ปัจจุบันสนับสนุน ผู้ประกอบการผักและผลไม้ไทยให้ได้รับการรับรองมาตรฐานไปแล้วมากกว่า 40 รายจากทั่วประเทศ ขณะนี้สนับสนุนผลไม้ “ทุเรียนไทย” สู่สากล ด้วยมาตรฐาน ThaiGAPในโครงการ “การพัฒนาระบบการผลิตที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน ThaiGAP ของสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด”

ด้าน ผศ.ดร. ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล หัวหน้า ผู้เชี่ยวชาญโครงการ โปรแกรม ITAP และอาจารย์ประจำภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวถึงนวัตกรรมระบบตรวจรับรอง ว่า ไทยแก็ป แพลตฟอร์ม เซอร์วิส พัฒนาขึ้นโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เป็นการนำระบบแอพพลิเคชั่นเข้ามาใช้ในการตรวจรับรองผล โดยรวบรวมข้อมูลภาคสนามด้วยอุปกรณ์พกพาเข้าสู่ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ซึ่งติดตั้งที่สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ผลได้ในเบื้องต้น และสามารถให้คำแนะนำผ่านระบบเวลาจริง

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด