พร้อมแล้ว! งาน SIMA ASEAN Thailand 2018 งานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร ภายใต้ศาสตร์พระราชา และนวัตกรรมการเกษตร

(กรุงเทพฯ วันที่ 6 มิ.ย. 61) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสหภาพผู้ผลิตเครื่องจักรกลทางการเกษตร ประเทศฝรั่งเศส บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด และ COMEXPOSIUM ร่วมจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2018 งานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตรระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชาและนวัตกรรมการเกษตร” โดยมีหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้ง 12 หน่วยงาน พร้อมทั้งบริษัทชั้นนำ ร่วมจัดนิทรรศการ งานแสดงสินค้าและเครื่องจักรทางการเกษตร รวมถึงสัมมนาวิชาการ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยงาน SIMA ASEAN Thailand 2018 จะเปิดให้เข้าชมในวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร 3-4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

จากข้อมูลตลาดสินค้าเกษตรทั่วโลกในปี พ.ศ. 2560 สรุปผลสำรวจออกมาว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคเป็นเขตเกษตรกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีมูลค่า 6,419.05 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 54.49 โดยประเทศไทยมีอัตราการเติบโตด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง และยั่งยื่น ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่งาน SIMA PARIS งานแสดงสินค้าด้านอุตสาหกรรมการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่มีเครือข่ายทางการเกษตรครอบคลุมทวีปยุโรป แอฟริกา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่นำเอางาน SIMA มาจัดที่ประเทศไทยในชื่อ SIMA ASEAN Thailand ต่อเนื่องกันถึง 4 ปี

โดยพิธีเปิดงาน SIMA ASEAN Thailand 2018 ทางคณะผู้จัดงานฯ ได้รับเกียรติจาก คุณธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ อาคาร 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภูมิใจนำเสนอ ศาสตร์พระราชาและนวัตกรรมการเกษตร ในด้านการบริหารจัดการน้ำและฟาร์ม ซึ่งเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านการเกษตรสามารถมาสัมผัสและทดลองเครื่องจักรกลการเกษตร เทคโนโลยี และเรียนรู้แนวทางการทำการเกษตรอย่างครอบคลุมจากทุกหน่วยงานของกระทรวงฯ เพื่อตอบสนองความต้องการในการดำเนินงานของเกษตรกรอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

มิสวาเรลลี่ เลสคอต ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ สหภาพผู้ผลิตเครื่องจักรกลทางการเกษตร แอ็กซิมา เปิดเผยว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ผู้ประกอบการด้านการเกษตรกว่า 200 บริษัทจากหลากหลายประเทศ ให้ความสนใจเข้าร่วมแสดงเครื่องจักร และนวัตกรรมการเกษตร คาดว่าในปีนี้จะมีผู้เข้าชมงานกว่า 7,000 ราย พร้อมทั้งผู้ซื้อที่มีศักยภาพในภูมิภาคเอเชีย ประมาณ 100 ราย รวมถึงเกษตรกร และผู้เชี่ยวชาญจากภาค อุตสาหกรรมกว่า 2,000 ราย

มิสเตอร์ลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า “งาน SIMA ASEAN” ในปีนี้จัดภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชาและนวัตกรรมการเกษตร” ซึ่งนอกจากการจัดแสดงเครื่องจักร และเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร การการจับคู่เจรจาธุรกิจแล้ว ยังมีการสัมมนาวิชาการในหัวข้อที่น่าสนใจ จากหลากหลายภาคส่วน อาทิ สัมมนาหัวข้อ “ศาสตร์พระราชาและนวัตกรรมการเกษตร” จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, Agtech Avengers จากสมาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร, แนวทางและเทคโนโลยีใหม่ในการผลิต โดย เวียดนามฟาร์ม และสมาคมวิสาหกิจเกษตรกรรม, กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา โดย กองทัพอากาศไทย, ท่องเที่ยวชุมชนเทรนใหม่วัยรุ่น โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, อะไรๆ ก็สมาร์ท มาเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์กันเถอะ โดย นิตยสารเคหะเกษตร, การประชุมเพื่อการเกษตร และอาหารยั่งยืนของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยสมาคมการตลาดเกษตรและอาหารแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการ “ศาสตร์พระราชาและนวัตกรรมการเกษตร” ครอบคลุมพื้นที่ 972 ตารางเมตร เพื่อนำเสนอนวัตกรรม เทคโนโลยี งานวิจัย ด้านการเกษตร อาทิ โดรน ปัญญาประดิษฐ์ แอพพลิเคชั่น เป็นต้น ปิดท้ายด้วยโซนแสดงสินค้าการเกษตรจากจังหวัดต่างๆ เช่น ข้าว นม ยาง กาแฟ และผลไม้ เพื่อแสดงศักยภาพแห่ง  นวัตกรรมไทยในการเพาะปลูกพืชผล

นายภูริพันธ์ บุนนาค ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) กล่าวว่า “ทีเส็บเป็นผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน SIMA ASEAN Thailand เป็นปีที่ 4 ติดต่อกันแล้ว การมีส่วนร่วมของทุกท่านมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตในอัตรา ร้อยละ 20 ของอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทย บทบาทของทุกท่านมีส่วนช่วยผลักดันนโยบายของทีเส็บที่มุ่งให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของงานแสดงสินค้านานาชาติของภูมิภาคอาเซียน ทางทีเส็บจึงพร้อมที่จะสนับสนุนทุกฝ่ายในอุตสาหกรรมนี้ และจะพัฒนารูปแบบการสนับสนุนใหม่ๆ  อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการเติบโตของงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทย นอกเหนือจากแคมเปญสนับสนุนผู้จัดงาน แคมเปญสนับสนุนผู้แสดงสินค้า และแคมเปญสนับสนุนผู้เข้าชมงานให้เดินทางมาเจรจาซื้อขายแล้ว ทางทีเส็บยังมีแนวทางสนับสนุนพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจให้กับงานที่มีอยู่เดิม และรวมถึงการดึงงานระดับ Country Show ของประเทศนั้นๆ มาจัดแสดงในประเทศไทยอีกด้วย เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการจัดงานไมซ์ระดับนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยในตลาดโลก”

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.sima-asean.com