รมต.ปลื้มโรดโชว์นวัตกรรมอาชีวะ เอกชนแห่ซื้อผลงาน-จับคู่ทำการค้าทั่วไทย

พล.อ. สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ตามที่ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา (สอศ.) นำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ออกมาสู่โลกธุรกิจ เพื่อกระตุ้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยการสร้างองค์ความรู้ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการประดิษฐ์คิดค้น พัฒนาต่อยอด จด อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร เผยแพร่สู่สาธารณะและชุมชน นำไปใช้เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมต่อไปนั้น ขณะนี้ สอศ.ได้ขับเคลื่อนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาไปแล้ว 2 ภูมิภาค ได้แก่ ภาค ตะวันออกและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สอศ.ได้ร่วมมือกับศึกษาธิการภาค (ศธภ.) จัดแสดงนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์จากสถานศึกษา ที่ผ่าน การคัดเลือกนำมาพัฒนาต่อยอดเข้าสู่อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ให้ผู้ประกอบการได้พิจารณาคุณสมบัติ รวมทั้งเจรจาเพื่อต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ต่อไป

ล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สอศ.ได้จัดแสดงนิทรรศการผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา กว่า 220 ผลงาน จาก 75 สถานศึกษา ในพื้นที่ภาคกลาง และมีการเจรจาซื้อผลงานแล้ว 39 ผลงาน ให้คำแนะนำแล้วซื้อ 28 ผลงาน ให้โจทย์แล้วซื้อ 11 ผลงาน และให้คำปรึกษาต่อ ยอดธุรกิจ อีก 19 ผลงาน คาดว่าจะมีการจับคู่ธุรกิจระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 150 คู่ ถือเป็นเรื่อง   น่ายินดีอย่างยิ่ง และยังตอบโจทย์การขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี

ด้าน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา(กอศ.) กล่าวว่า งานที่จัดขึ้นนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการจัดการอาชีวศึกษา ที่เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดต่อยอดกระบวนการผลิต เพื่อให้เดินไปพร้อมๆ กับกลยุทธ์ด้านการตลาด ผู้เรียนและสถานศึกษาได้สื่อสารในเชิงธุรกิจกับ     ผู้ประกอบการโดยตรง สำหรับ ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากการสแกนจาก คิวอาร์โค้ด หรือติดต่อ สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สอศ.ที่โทร. (02) 510-9552, (02) 510-9553

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด