ลำไย ‘เชียงคำ’ ดีดรับกระแส ‘อาลีบาบา’ ลุ้นกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคทั่วปท. เผยราคาดี-เตรียมเปิดรับพรีออเดอร์

นายประสงค์ กองมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เกษตรกรชาวสวนลำไยเจ้าของเกษตรแปลงใหญ่ลำไย กล่าวว่า ข่าว “อาลีบาบา”-จะสั่งลำไยจากประเทศไทย 10,000 ตัน ถือเป็นข่าวดีสำหรับชาวสวนลำไยไทย เนื่องจากหากผลผลิตลำไยกระจายจากแหล่งต่างๆ ไปถึงมือผู้บริโภคได้หลากหลายช่องทาง ย่อมทำให้ผลผลิตไม่ล้นตลาด เมื่อความต้องการตลาดสูง จะนำไปสู่ราคาดีตามไปด้วย ถือว่าข่าวอาลีบาบาจะทำให้ราคาลำไยปี 2561 สูงกว่าปีที่ผ่านมา

“ผลผลิตลำไยปีการผลิต 2561 ลดลงจากปี 2560 ประมาณร้อยละ 30-40 เนื่องจากประสบภัยธรรมชาติ พายุลูกเห็บพัด ต้นลำไยหักโค่นเสียหายจำนวนมาก ดังนั้นเมื่อกระแสของอาลีบาบาจะสั่งซื้อลำไยสด กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ลำไย จะทำลำไยคัดสดช่อจำหน่าย เกษตรกรบางรายทำลำไยนอกฤดู สามารถส่งออกไปประเทศจีนได้ ปีการผลิต 2561 ปัญหาราคาลำไยตกต่ำไม่หนักหนาเหมือนปีที่ผ่านมา คาดการณ์ว่าราคาลำไยต้นฤดูกาลผลิตทั้งสดช่อและลำไยร่วงจะเริ่มต้นที่กิโลกรัมละ 20-25 บาท” นายประสงค์ กล่าวและว่า

ขณะนี้ชาวสวนลำไย ตำบลเชียงคำ และ ตำบลน้ำแวน ซึ่งเป็นสวนลำไยแปลงใหญ่ มีพื้นที่รวมประมาณ 800 ไร่ กำลังเข้าโครงการพัฒนาลำไยแปลงใหญ่ โดยกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ลำไยเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งมีนักวิชาการด้านการเกษตรและนักวิจัยมาช่วยเหลือด้านองค์ความรู้การพัฒนาคุณภาพลำไยแปลงใหญ่ คาดว่าปีนี้จะให้ผลผลิตประมาณ 800 ตัน เฉลี่ยผลผลิตไร่ละ 1 ตัน ขณะเดียวกันผลผลิตดังกล่าวจะทำเป็นคุณภาพคัดสดช่อให้ได้มาตรฐาน GAP เพื่อสามารถส่งออกไปยังประเทศจีนด้วย

“กลุ่มแปลงใหญ่มีแผนพัฒนาลำไยคุณภาพสดช่อระดับพรีเมียม AA ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคในอนาคต คาดว่าจะเปิดรับออเดอร์ต้นเดือนกรกฎาคม 2561 เมื่อทราบราคาต้นฤดูกาล และจำนวนผลผลิตที่ชัดเจน จะเปิดรับออเดอร์จากผู้บริโภคทั่วประเทศ สามารถสั่งตรงกลุ่มแปลงใหญ่จะช่วยกระจายลำไยของเกษตรกรออกสู่ผู้บริโภค ทั้งส่งออกต่างประเทศ ประกอบกับผลผลิตลำไยที่ลดลงเหลือประมาณร้อยละ 60 ทำให้ปีนี้สถานการณ์ราคาลำไยจะดีกว่าปีที่ผ่านมา”

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด