กรมการค้าภายใน เอาจริง! จับผู้นำเข้ากระเทียม จาก ตปท. ที่ไม่มีใบอนุญาตการขนย้าย

กรมการค้าภายใน เอาจริง! จับผู้นำเข้ากระเทียม จาก ตปท. ที่ไม่มีใบอนุญาตการขนย้าย พบมีกว่า 1,500 กระสอบ พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมาย

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน ได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีการลักลอบขนย้ายกระเทียมนำเข้าจากต่างประเทศ มาจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่งผลให้กระเทียมในประเทศราคาตกต่ำ จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษเข้าตรวจสอบ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลาประมาณ 20.00 น. ณ ตลาดไท อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ทั้งนี้ ตรวจพบรถบรรทุกกระเทียมนำเข้าจากต่างประเทศ ไม่มีหนังสืออนุญาตการขนย้าย จำนวน 1,500 กระสอบ (กระสอบละ 10 กก.) เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวและขอตรวจเอกสารกำกับการขนย้ายตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 เรื่อง การควบคุมการขนย้ายกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ พบว่า รถบรรทุกคันดังกล่าวขนย้ายกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ ต้นทางจากจังหวัดสตูล ซึ่งระยะเวลาการขนย้าย และหมายเลขทะเบียนรถไม่ตรงตามที่อนุญาตไว้ในหนังสืออนุญาตขนย้ายฯ

โดยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาว่า กระทำการฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เรื่อง การควบคุมการขนย้ายกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 อันเป็นความผิด ตามมาตรา 25 (7) และมีโทษตาม มาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ จึงได้นำตัวพนักงานขับรถบรรทุก พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรคลองหลวง จ.ปทุมธานี ดำเนินคดีต่อไป

สำหรับการตรวจสอบดังกล่าว ถือว่าเป็นแนวทางแก้ไขอีกมาตรการหนึ่งของกรมฯ เป็นการป้องปรามไม่ให้มีการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศ เป็นการรักษาเสถียรภาพระบบตลาดสินค้าเกษตร ภายในประเทศให้เกิดความเป็นธรรมในด้านราคา และปริมาณ ทั้งนี้ กรมฯ จะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษตรวจสอบเฝ้าระวังตามจุดผ่านแดนที่สำคัญตามแนวชายแดน เพื่อป้องกันการกระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย หากพบว่า มีการกระทำความผิด กรมฯ จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ดี ขอให้ผู้ประกอบการที่นำเข้ากระเทียมจากต่างประเทศ ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายในเรื่องของการนำเข้า การครอบครอง และการขนย้ายต้องให้มีรายละเอียด ชนิด ปริมาณ ระยะเวลา สถานที่ และพาหนะ ตรงตามที่ระบุในหนังสืออนุญาตขนย้าย สำหรับผู้ประกอบการรับ ซื้อสินค้าเกษตรอื่นๆ ต้องแสดงราคารับซื้อ และเงื่อนไขต่างๆ ในการแสดงราคารับซื้อ และห้ามกดราคารับซื้อโดยเด็ดขาด เพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการขายสินค้าทางการเกษตร โดยกรมการค้าภายใน จะได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์