อ่างเก็บน้ำห้วยยาง อ. ตาพระยา เหลือแค่ 18% หวั่นไม่พอใช้ปีนี้

หลังจากศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกสำรวจพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว พบปริมาณน้ำเหลือ เพียง 18% และทางชลประทานสระแก้ว ร้องขอศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยยางและอ่างเก็บน้ำห้วยตะเคียน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำนั้น

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว นายประสพ พรหมมา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก และ นายยศพล สยามไชย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานสระแก้ว สำรวจอ่างเก็บน้ำห้วยยาง จังหวัดสระแก้ว เพื่อเตรียมปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรชาวอำเภอตาพระยาและอำเภอโคกสูงในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและเพื่อการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ

ด้าน นายยศพล สยามไชย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานสระแก้ว กล่าวว่า อ่างเก็บน้ำห้วยยาง ปัจจุบัน มีปริมาณน้ำ 18% ซึ่งอ่างเก็บน้ำนี้สามารถเก็บน้ำได้ 60 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยทางชลประทานสระแก้ว มีนโยบายที่อยากจะเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำ ให้มีปริมาณน้ำอย่างน้อย 50-60% เพื่อให้มีปริมาณน้ำที่เพียงพอและเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในปีต่อไปมีประสิทธิภาพ จึงทำเรื่องขอความอนุเคราะห์ไปยังศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก เพื่อทำฝนหลวงในบริเวณอ่างเก็บน้ำดังกล่าว

นายประสพ พรหมมา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก กล่าวว่า สำหรับการเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยยางและห้วยตะเคียนทางศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงได้มาตั้งหน่วยในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ที่สนามบินวัฒนานคร เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทำฝนหลวงเพิ่มปริมาณน้ำให้กับอ่างเก็บน้ำห้วยยางและอ่างเก็บน้ำห้วยตะเคียน ซึ่งจากการบินสำรวจพื้นที่ เพื่อดูปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติการทำฝนหลวง พบว่า บริเวณดังกล่าวมีกระแสลมชั้นบนที่มีกำลังแรงซึ่งต้องคำนวณเพื่อที่จะทำให้ฝนตกบริเวณดังกล่าว และจะต้องคำนึงถึงผลกระทบในพื้นที่ข้างเคียงในเรื่องของน้ำหลาก ต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง โดยทางศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจะมีการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำให้มากที่สุดและให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการต่อไป

 

ที่มา : มติชนออนไลน์