ธนารักษ์จัดที่ให้เกษตรกรทำกินปลอดค่าเช่า 6 ด.รายละไม่เกิน 15 ไร่

ธนารักษ์เตรียมจัดที่ราชพัสดุให้เกษตรกรทำกินปลอดค่าเช่า 6 เดือนในปี′60 รายละไม่เกิน 15 ไร่ และเร่งจัดหาพื้นที่สร้างบ้านคนแก่ ชง ครม.ผ่อนคลายเงื่อนไขบ้านธนารักษ์ประชารัฐ

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ในปี 2560 กรมธนารักษ์มีแผนจัดที่ราชพัสดุในการทำการเกษตรแบบยั่งยืน สำหรับเกษตรกร รายละไม่เกิน 15 ไร่ โดยจะยกเว้นค่าเช่าให้คนที่เข้าร่วมโครงการ เป็นเวลา 6 ปี ซึ่งจะร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการดำเนินการ ทั้งนี้ ปัจจุบันมีเกษตรกรที่เช่าที่ราชพัสดุทำการเกษตรอยู่ทั้งสิ้นกว่า 1 แสนราย

นอกจากนี้ กรมธนารักษ์ยังมีโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Senior Complex) ตามมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพิ่งเห็นชอบไปนั้น ในส่วนกรมธนารักษ์ได้เสนอพื้นที่ที่จะก่อสร้างไปเบื้องต้น 4 แห่ง คือ ชลบุรี นครนายก เชียงราย และเชียงใหม่ ขณะเดียวกันก็ได้จัดหาพื้นที่เพิ่มเติมอีกประมาณ 7 แห่ง อาทิ ประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น ซึ่งอยู่ระหว่างให้ธนารักษ์พื้นที่ลงไปสำรวจ พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจะนำพื้นที่มานำเสนอให้รัฐบาล

“การก่อสร้างก็คงทำเหมือนกับบ้านธนารักษ์ประชารัฐ แต่กำหนดเงื่อนไขเป็นบ้านผู้สูงอายุแทน” นายจักรกฤศฏิ์กล่าว

อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวด้วยว่า กำลังทำเรื่องเสนอ ครม. ปรับเงื่อนไขโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐที่ติดเงื่อนไขว่า มีประชาชนมาจองไว้จำนวนมาก แต่ไม่ผ่านเงื่อนไข ได้แก่ เงื่อนไขเรื่องบ้านหลังแรกที่บางรายเช่าที่อยู่ แล้วมีการสร้างบ้าน จึงทำให้ไม่เข้าเงื่อนไขบ้านหลังแรก ขณะเดียวกันต้องการปรับเรื่องรายได้ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น กล่าวคือถ้าประชาชนมีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือน ก็อยากให้ได้รับสิทธิซื้อบ้านได้ด้วย