ครม. ไฟเขียว งบกลาง 3.1 พันล้าน ช่วยเหลือเกษตรกรน้ำท่วม ปี’60

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบกลาง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2560 เพิ่มเติม วงเงิน 3,136.735 ล้านบาท เนื่องจากกรอบวงเงินตามที่ ครม. อนุมัติให้ไว้ไม่เพียงพอ โดยอุทกภัย จากพายุตาลัสและเซินกา ระหว่าง วันที่ 5 ก.ค.-15 ส.ค. 2560 และพายุทกซูรี ระหว่าง 16 ส.ค.-31 ต.ค. รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนละ 3,000 บาท รวมกรอบวงเงิน 6,027.659 ล้านบาท แต่คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (อกพ.) ได้พิจารณาความเสียหายและผลกระทบที่รัฐต้องเยียวยาเกษตรกร วงเงิน 7,312.347 ล้านบาท ส่งผลให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรไม่เพียงพอ ต้องของบประมาณเพิ่มเติม 1,284.688 ล้านบาท

นอกจากนี้ เมื่อปลายปี 2560 เกิดอุทกภัยเพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ 13 จังหวัด เกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน 617,349 ครัวเรือน อกพ. ได้สำรวจความเสียหายและวงเงินที่ต้องจ่ายชดเชยให้เกษตรกรครัวเรือนละ 3,000 บาท รวมเงิน 1,852.047 ล้านบาท