หนอนระบาดสวน ‘หลง-หลินลับแล’

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม นายบัญชา อรุณเขต ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ทุเรียนพันธุ์หลงลับแล และหลินลับแล ทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองของอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นทุเรียนพันธุ์ที่อร่อยที่สุดในโลก เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากจนขาดตลาด ส่งผลให้ราคาต้นฤดูกาล กิโลกรัมละ 400-500 บาท สูงสุดเกือบ 600 บาท แต่ระยะ 10 วันที่ผ่านมา ราคาทุเรียนหลงลับแล และหลินลับแล เป็นทุเรียนรุ่นที่ 2 ลดลงอย่างน่าใจหาย เหลือเพียงกิโลกรัมละ 100-200 บาทเท่านั้น เป็นผลมาจากหนอนกินเม็ดทุเรียนระบาด หรือหนอนใต้ ติดมากับเข่งทุเรียนและผลไม้อื่นๆ ที่มาจากจังหวัดภาคตะวันออก และจากภาคใต้ แพร่ระบาดในพื้นที่ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ และตำบลนานกกก อำเภอลับแล และระบาดเข้าไปในสวนผลไม้ในพื้นที่อำเภอลับแล การแพร่ระบาดของหนอนดังกล่าวมีมานานกว่า 4-5 ปีแล้ว วแม้จะมีการดำเนินการปราบปรามกันอย่างจริงจังในช่วงแรก  แต่ก็หายไปช่วงระยะหนึ่งเท่านั้น จากนั้นก็กลับมาราดเหมือนเดิม

นายบัญชา กล่าวด้วยว่า การแพร่ระบาดของหนอนกินเม็ดทุเรียน ระยะแรกปราบกันต่างคนต่างทำ หากวันนี้ไม่มีการดำเนินการอย่างจริงจัง อนาคตจะแพร่ระบาดไปมากกว่านี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเกษตรกรเองจะต้องปราบหนอนกินเม็ดทุเรียนเป็นเรื่องหลักก่อนที่จะสายเกินไป

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน