มอบปัจจัยการผลิตจากผลกระทบระบายน้ำถ้ำหลวง-ขุนนางนอน

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้ง นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำออกจากวนอุทยาน ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านสันปูเลย ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชนร่วมให้การสนับสนุน ดังนี้ – กรมส่งเสริมการเกษตร มอบสารชีวภัณฑ์ (ไตรโคเดอร์ม่า) จำนวน 850 กิโลกรัม และต้นกล้าพืชผักสวนครัวและไม้ผลให้แก่เกษตร จำนวน 101 ราย – กรมการข้าว มอบเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 8,400 กิโลกรัม – กรมวิชาการเกษตร มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว จำนวน 101 ชุด ปุ๋ยชีวภาพ จำนวน 1,000 ถุง เชื้อไวรัส NPV จำนวน 101 ถุง ไส้เดือนฝอย จำนวน 60 ขวด – วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ร่วมออกหน่วยบริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลทางการเกษตร – บริษัท ปุ๋ยยารา มอบปุ๋ยเคมี จำนวน 101 ชุด – บริษัท สยามคูโบต้า จำกัด ร่วมสำรวจเพื่อพิจารณาสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรแก่เกษตรกรตามความเหมาะสม เมื่อเร็วๆ นี้