ขอนแก่นอบรมเข้มอสม.ช่วยฟื้นชีพ ลดยอดตายผู้ป่วยโรคหัวใจ

ขอนแก่น – เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ญ. มยุรา กุสุมภ์ เลขานุการ รมว.สาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการประสานความร่วมมือรูปแบบการพัฒนา อสม.4.0 ภายใต้แนวคิด “อสม.4.0 ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อเรียนรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ โดยมี พญ. ประนอม คำที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น นพ. พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นายทอง ศีละวงศ์ ประธาน อสม.จังหวัดขอนแก่น และประธาน อสม.ระดับอำเภอ 26 อำเภอ อสม.ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานจำนวน 400 คน

นพ. พีระ กล่าวว่า จากข้อมูลสถานการณ์โรคหลอดเลือดหัวใจ กระทรวงสาธารณสุขในช่วงปี พ.ศ. 2555-2558 พบว่า อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจต่อแสนประชากรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2558 พบอัตราตายเท่ากับ 22.88 หรือเท่ากับ 18,922 คน เฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน แต่หากได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องและทันเวลา จะสามารถลดอัตราการตายลงได้ จึงมีความจำเป็นในการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านให้มีความรู้และสามารถปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นต้น

สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีบทบาทในการพัฒนา อสม. 4.0 ให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิตอลได้ มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีจิตอาสาและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 120,510 คน (45 คน ต่อตำบล) และร้อยละ 35 ต้องมีทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 42,179 คน สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น พัฒนา อสม.เรื่องการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559-2561 รวม 5,970 คน

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด