ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ “กลุ่มสนุก” “วิทย์แก้จน” ถ่ายทอดนวัตกรรม สร้างแบรนด์-ยกระดับ “โอท็อป”

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ที่มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับจังหวัดนครพนม จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้กับประชาชนแบบฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย ปรากฏว่ามีประชาชนในพื้นที่ จังหวัดนครพนม สกลนคร และมุกดาหาร หรือกลุ่มจังหวัดสนุกจำนวน  นับพันคนเดินทางมาเรียนรู้ เพื่อนำไปพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์โอท็อปของตนเองและชุมชน

นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดเผยว่า มหกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศภายใต้แนวนโยบาย “วิทย์สร้างคน วิทย์แก้จน วิทย์เสริมแกร่ง” ซึ่งภายในงานจะมีการแบ่งกลุ่มให้ผู้ที่มาร่วมงานได้เข้ามาศึกษาและเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านอาหาร ด้านผ้าทอ ด้านสมุนไพร รวมถึงการสร้างแบรนด์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะแบ่งออกเป็นฐานการเรียนรู้ เพื่อให้ทุกคนได้หมุนเวียนกันเรียนรู้ตลอด 2 วันที่จัดงานจนครบทุกฐาน โดยแต่ละฐานจะมีการนำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาสอดแทรก เพื่อเสริมสร้างแนวความคิดให้ทุกคนสามารถนำไปใช้ต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองและชุมชนได้ อีกทั้งยังช่วยในการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมาตรฐาน คุณภาพ และมูลค่าของสินค้า เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทำให้ทุกคนมีงาน มีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน