มข.ให้ความรู้ “ตับอักเสบ” คนสนใจโรคนี้น้อยมาก-เร่งรณรงค์

รศ.นพ. อภิชาติ จิระวุฒิพงษ์ ผอ.โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานวันตับอักเสบโลก ปีที่ 9 ครั้งที่ 78 “รู้ทันภัยร้ายห่างไกลโรคตับ” ของมูลนิธิรักษ์ตับ ร่วมกับภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น และโรงพยาบาลเครือข่ายในภาคอีสาน    20 จังหวัด โดย รศ.พญ. วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหารและตับ ร.พ.  ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น พญ. ธนิตา สุทธิชัยมงคล แพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ ร่วมเป็นวิทยากร มีประชาชนกว่า 1,000 คน ร่วมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี และซี

รศ.พญ. วัฒนา กล่าวว่า เป็นที่น่าตกใจว่าประชาชนทั่วโลกมีอัตราการตายจากไวรัสตับเป็นอันดับ 7 คร่าชีวิตไปปีละกว่า 1.4 ล้าน พบการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีในทุกๆ 12 คน ในประเทศไทยพบความชุกการติดเชื้อไวรัสตับ บี 62.29% ไวรัสตับอักเสบ ซี 4.56% หมายความว่าในภาคอีสานประชาชนทุก 10 คนจะตรวจพบว่าเป็นไวรัสตับอักเสบ 1 คน โดยพบว่ามีอัตราการติดเชื้อจากโรคตับอักเสบสูงกว่าโรคติดเชื้อชนิดอื่นที่อันตราย แต่กลับพบว่าประชาชนกลับตื่นกลัวและให้ความสนใจเพื่อป้องกันและรักษาโรคตับอักเสบน้อยมาก

ด้าน รศ.นพ. อภิชาติ กล่าวว่า การจัดโครงการให้ความรู้เนื่องในวันตับอักเสบโลก “เรื่องรู้ทันภัยร้ายห่างไกลโรคตับ” ปีที่ 9 ครั้งที่ 78 เพื่อให้ความรู้ของโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีและซี เป็นโรคที่เรื้อรังและทำให้เกิดความสูญเสียต่อครอบครัวและประเทศชาติ หากไม่รู้จักการป้องกันและการรักษา จึงเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ไปด้วยเนื้อหาสาระทั้งด้านวิชาการ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รู้ถึงการป้องกันและการดูแลรักษาตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคไวรัสตับอักเสบ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด