พาณิชย์จับมืออ่าวนางแลนด์มาร์ค เดินหน้าตลาดไร้ ‘เงินสด’

กระบี่ – นายบริรักษ์ ชูสิทธิ์ พาณิชย์จังหวัดกระบี่ นางพรทิพย์ กิตติธรกุล ประธานกรรมการบริหารอ่าวนางแลนด์มาร์ค จำกัด พร้อมด้วย นายธนพัฒน์ พัฒศรีเมือง กก.ผจก.บริษัท อ่าวนางแลนด์มาร์ค จำกัด ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมธุรกิจของชุมชนมุ่งสู่ยุค 4.0 ตลาดไร้เงินสด ที่โรงแรมกระบี่รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้มาร่วมงาน ประมาณ 200 คน

นายบริรักษ์ กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนที่มีศักยภาพจะทำให้นโยบายการส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยในจังหวัดกระบี่ มีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง ถือเป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งยกระดับเศรษฐกิจฐานราก โดยใช้พื้นที่ของโครงการ     อ่าวนางแลนด์มาร์ค ซึ่งเป็นทำเลการค้าขายที่ดีอยู่ติดชายทะเลหาดนพรัตน์ธารา เป็นแหล่งท่องเที่ยวสัญจรของนักท่องเที่ยวที่สำคัญของกระบี่

ตลาดแห่งนี้จะเปิดโอกาสให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวมากขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยีการชำระเงินด้วย QR Code จากธนาคารไทยพาณิชย์ภายใต้แคมเปญ scb easy pay แม่มณี จะเป็นการเพิ่มความสะดวกสบาย ลดปัญหาการจัดการเงินสดกับร้านค้า

ภายในงานจัดให้มีการจำลองถนนคนเดิน ในบรรยากาศ Shopping ริมทะเล มีผู้ประกอบการและร้านค้าเด่นๆ จังหวัดกระบี่ มาร่วมออกร้านเป็นจำนวนมาก เช่น ร้านจี้ออ ร้านเป็ดสยาม ร้านเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ร้านกระผ้าบาติก ร้านเครื่องจักสาน ร้านผ้าบาติก ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่จะเป็นผู้คัดสรรผู้ประกอบการชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์โดดเด่น เช่น ผลิตภัณฑ์ OTOP ร้านค้าที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศมีเอกลักษณะประจำถิ่น ตามนโยบยของกระทรวงพาณิชย์ ในขณะที่บริษัทอ่าวนางแลนด์มาร์ค จำกัด จะเป็นผู้จัดสรรพื้นที่ให้ผู้ประกอบการที่ได้รับเลือกมาเปิดแผงขายของบนถนนคนเดิน ในโครงการรวมถึงการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด