“บ่อไร่” ร่วมถกแก้ปัญหาช้างป่า

ที่หอประชุมอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด นายภานุวัฒน์ พุทธเกสร นายอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เปิดการสัมมนาเครือข่ายประชาชนในการอนุรักษ์และเผชิญเหตุในพื้นที่ และมีการบรรยายเรื่องพฤติกรรมช้างป่าและการเฝ้าระวังช้างป่า ซึ่งนำบทเรียนที่ อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ที่มีปัญหามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

นายภานุวัฒน์ กล่าวว่า ช้างป่าใน อำเภอบ่อไร่ สร้างผลกระทบต่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น ในแต่ละปีช้างมีเพิ่มจำนวนขึ้นกว่า 10 เชือก ส่วนพื้นที่การเกษตรไม่เพิ่มขึ้นและยังมีแนวโน้มลดลงจนเกิดปัญหา สิ่งนี้เองจึงต้องรีบแก้ไข ซึ่งการอบรมเครือข่ายครั้งนี้จะได้นำแบบอย่างการแก้ปัญหาที่ อำเภอแก่งหางแมว มาเป็นบทเรียนเพื่อให้ชาวบ่อไร่นำไปใช้ และช่วยกันแจ้งข่าวสารเพื่อป้องกันไม่ให้ช้างเข้ามาทำลายทรัพย์สินได้

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน