เกิดคำถามที่ว่า ทุเรียนเทศ กับทุเรียนไทย เป็นพรรณพืชชนิดเดียวกันหรือไม่

ทุเรียนเทศ อยู่คนละวงศ์กับทุเรียนไทย

เรียนคุณหมอเกษตร ทองกวาว ที่นับถือ

ผมมีคำถามขอเรียนถามว่า ทุเรียนเทศ กับทุเรียนหมอนทอง หรือทุเรียนไทย เป็นพรรณพืชชนิดเดียวกันหรือไม่ครับ ผมจะรอติดตามอ่านในคอลัมน์หมอเกษตรนะครับ

ขอแสดงความนับถือ

สุรชัย วงศ์วนิชย์พันธุ์

เชียงใหม่

ตอบ คุณสุรชัย วงศ์วนิชย์พันธุ์

ทุเรียนเทศ มีชื่อเรียกหลายชื่อแตกต่างกันไปตามภูมิภาคของประเทศ ภาคกลาง เรียก ทุเรียนแขก ภาคเหนือ เรียก มะทุเรียน ภาคใต้ เรียก ทุเรียนน้ำ ทุเรียนเทศจัดอยู่ในวงศ์เดียวกับน้อยหน่า จำปี นมแมว กระดังงา ทุเรียนเทศมีถิ่นกำเนิดอยู่ในอเมริกากลาง เริ่มแพร่เข้ามาในเขตร้อนชื้น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อเกือบ 400 ปี ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ต่อมาแพร่กระจายไปยังประเทศอาณานิคมอื่นๆ ได้แก่ พม่า เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ในเวลาไล่เลี่ยกัน ทุเรียนเทศมีชื่อสามัญว่า soursop จัดอยู่ในวงศ์ Anonaceae

ส่วนทุเรียนบ้านเรา เป็นพืชท้องถิ่นของอินโดนีเซีย และมาเลเซีย จัดอยู่ในวงศ์ Bombacaceae ลาลูแบร์ บันทึกไว้ว่า พบเห็นทุเรียนชนิดนี้มาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในอดีตนานมาแล้ว