อ.ต.ก.พร้อมยื่นฟ้องแพ่ง 79 คดีข้าวโครงการรับจำนำรัฐ ”หาย-เสื่อมสภาพ” ก.ย.นี้

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้องค์การตลาดเพื่อเกษตร (อ.ต.ก.) รวบรวมเอกสารข้อมูลโครงการรับจำนำข้าวเพื่อยื่นฟ้องผู้กระทำผิด ทำให้มีข้าวสูญหาย และเสื่อมคุณภาพ โดยก่อนหน้านี้ อ.ต.ก.ได้ยื่นฟ้องคดีอาญาไปแล้วจำนวน 200 คดี เหลือคดีแพ่งอีกประมาณ 79 คดี ซึ่งเดิม อ.ต.ก. ต้องการรอผลคดีอาญาให้มีการชี้ขาดก่อน จึงจะดำเนินการฟ้องแพ่ง แต่อ.ต.ก.ในฐานะหน่วยงานที่รัฐบาลมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลคลังเก็บข้าวโดยมีการประกันราคาข้าว ซึ่งค่าใช้จ่ายจะเบิกออกมาจากงบนี้

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารหลักฐาน พร้อมส่งเอกสารยื่นฟ้องคดีแพ่งจำนวน 79 คดี เพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย คดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าว ที่ อ.ต.ก.เป็นเจ้าของคลังเก็บข้าวในโครงการ โดยล่าสุดพบข้าวของรัฐบาลเสียหาย หลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้อ.ต.ก.เร่งเรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่งกับบริษัทผู้รับจ้างตรวจสอบข้าว ซึ่งต้องรับผิดชอบตามสัญญาดูแลสภาพข้าวในโครงการรับจำนำ โดยจะต้องส่งเรื่องให้สำนักงานอัยการสูงสุดภายในเดือนธันวาคม 2561 เพื่อดำเนินการฟ้องร้องคดีให้ทันก่อนหมดอายุความ

ทั้งนี้ การรวบรวมเอกสารดำเนินคดีทั้งในส่วนของคดีอาญาและคดีแพ่ง อ.ต.ก. ได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตาม กำกับดูแลการดำเนินคดีโครงการรับจำนำข้าวเปลือกตามนโยบายรัฐบาล เพื่อรวบรวมเอกสารส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุดดำเนินคดีตามกฎหมายคาดแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2561 ซึ่งการยื่นฟ้องจะดำเนินการได้หลังมีการประเมินมูลค่าความเสียหายที่เกิดกับข้าวในสต๊อกรัฐบาล

สำหรับการนำมาซึ่งการฟ้องร้องเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายครั้งนี้ เกิดจากมติ คณะกรรมการนโยบายบริหารและจัดการข้าว (นบข.) มอบหมายให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) และ อ.ต.ก.ดำเนินการเป็นผู้จัดเก็บข้าวของโครงการรับจำนำข้าวเปลือกตั้งแต่ปี 2551–2557 โดย อ.ต.ก.ได้ทำสัญญาเช่าโกดังและจ้างบริษัทผู้รับจ้างตรวจสอบข้าว เพื่อจัดเก็บข้าวเปลือกภายใต้โครงการรับจำนำข้าว ซึ่งเมื่อมีการตรวจสอบคุณภาพข้าวหลังการจัดเก็บในโกดังพบว่า ข้าวเปลือกมีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน จึงจะต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีกับบริษัทผู้รับจ้างตรวจสอบข้าว

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์