“ศูนย์ไต ร.พ.ราชวิถี” พร้อมดูแลผู้ป่วย ชี้บางโรคตรวจพบเร็วรักษาหายขาดได้

นพ. กำธร ลีลามะลิ หัวหน้าศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลราชวิถี เปิดเผยว่า ปัจจุบันคนไทยป่วยด้วยโรคไตเรื้อรังประมาณ 8 ล้านคน โดยเป็นผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายกว่า 100,000 คน ที่ต้องได้รับการฟอกเลือดหรือล้างไตทางช่องท้อง และมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องร้อยละ 15-20 ต่อปี โรคไตป้องกันได้ โดยหลีกเลี่ยงอาหารเค็ม ควบคุมโรค เบาหวานและความดันโลหิตสูงให้ดี ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาบางตัว ที่มีผลเสียต่อไต เช่น การใช้ยาแก้ปวดลดการอักเสบอย่างต่อเนื่องเป็น เวลานาน หรือหลีกเลี่ยงการใช้ยาสมุนไพรที่ไม่มีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องได้มาตรฐาน

นพ. กำธร กล่าวต่อว่า โรคไตหลายโรคสามารถรักษาให้หายขาดได้ถ้าได้รับการวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ ซึ่งสามารถตรวจพบโรคไตระยะแรกได้จากการตรวจคัดกรองโรคไตในการตรวจสุขภาพประจำปี งานโรคไตโรงพยาบาลราชวิถีได้รักษาผู้ป่วยโรคไตมากว่า 50 ปี มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษากว่า 12,000 คนต่อปี โดยปัจจุบันยังมีผู้ป่วยที่รักษาที่ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลราชวิถี กว่า 1,500 คนต่อปี

นพ. กำธร กล่าวด้วยว่า ศูนย์โรคไตครบวงจร ร.พ.ราชวิถี ประกอบด้วย 5 หน่วยงานที่ดูแลผู้ป่วยคือ 1. คลินิกโรคไต ที่วินิจฉัย รักษาโรคไตให้หาย หรือชะลอความเสื่อมในกรณีที่รักษาไม่หายขาด 2. คลินิกล้างไตทางช่องท้อง สำหรับผู้ป่วยไตวายที่ต้องรักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องซึ่งเป็นการรักษาด้วยตนเองที่บ้านเป็นหลัก จึงต้องมีทีมที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านและดูแลให้คำปรึกษาได้ตลอด 24 ชั่วโมง 3. หน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ที่ฟอกเลือดให้กับผู้ป่วยไตวายทั้งแบบวิกฤต เฉียบพลัน และแบบเรื้อรัง 4. คลินิกเส้นฟอกเลือด ที่สร้างเส้นเลือด พิเศษหรือสายที่ใช้สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ตรวจประสิทธิภาพและดูแลรักษาเส้นฟอกเลือดเลือดให้ใช้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและยาวนานที่สุด ซึ่งบริการดังกล่าวนี้ยังขาดแคลนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ทำให้มีผู้ป่วยถูกส่งตัวเข้ามารับการรักษาที่ ร.พ.ราชวิถี จำนวนมาก

และ 5. ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนไต ซึ่งเป็นการรักษาโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ดีที่สุด โดยโรงพยาบาลราชวิถี จะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการรักษาคนทุกคนอย่างเสมอภาค ได้มาตรฐาน ลดขั้นตอนและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด