กระทรวงวิทย์ติดตามการดำเนินงาน พร้อมขับเคลื่อนมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค @ จังหวัดเพชรบุรี นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดตามการดำเนินงาน “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค @ จังหวัดเพชรบุรี” ภายใต้นโยบาย “วิทย์สร้างคน วิทย์แก้จน วิทย์เสริมแกร่ง” ซึ่งเป็นการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมบูรณาการดำเนินงาน โอกาสนี้ นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. นายวัลลภ ศรีทอง รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมด้วย ผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร ประมาณ 500 คน เข้าร่วมงาน ประกอบด้วยกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการความสำเร็จในการนำ วทน. เข้าไปพัฒนาสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ การบรรยายพิเศษ และการอบรมอาชีพในหัวข้อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและเกษตรกร อาทิ เทคโนโลยีการเพาะเห็ดในระบบถุงพลาสติก การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง/ปุ๋ยสั่งตัด การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (มะนาวดองเค็ม มะนาวแช่อิ่ม มะนาวสามรส สับปะรดแช่อิ่ม/อบแห้ง) การผลิตวุ้นจากน้ำมะพร้าวด้วยจุลินทรีย์ เตาชีวมวลเพื่อชุมชน การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพและความงาม ในวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช) อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี