บ้านปูฯ เปิดตัวพันธสัญญา “Our Way in Energy: พลังบ้านปูฯ สู่พลังงานที่ยั่งยืน” พร้อมกับโลโก้ใหม่

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) นำโดยนายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ และนางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมเปิดตัวพันธสัญญาใหม่ขององค์กร “Our Way  in Energy: พลังบ้านปูฯ สู่พลังงานที่ยั่งยืน” ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ขององค์กร ในการเป็นผู้นำด้านพลังงานแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ที่มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน พร้อมกันนี้ ยังได้เปิดตัวดีไซน์โลโก้ รวมไปถึงอัตลักษณ์ใหม่ขององค์กรที่สะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรใน 10 ประเทศ ที่มีความทันสมัย กระฉับกระเฉง และไม่หยุดนิ่งในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ สังคมและชุมชน