เลี้ยง “สาหร่ายพวงองุ่น ” แบบง่ายๆ ด้วยนวัตกรรม “ คอนโดเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น”

“ สาหร่ายพวงองุ่น ” หรือ  “ สาหร่ายไข่ปลาคาเวียร์ ” เป็นอาหารจานโปรดของใครหลายๆ คน เพราะมีรสชาติอร่อยโดนใจ  สาหร่ายพวงองุ่นพบได้ตามธรรมชาติ ในพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา เนื่องจากตลาดมีความต้องการบริโภคสาหร่ายชนิดนี้กันมาก  แถมขายได้ราคาดี  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมงจึงได้พัฒนาการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นและเผยแพร่องค์ความรู้ให้เกษตรกร นำไปใช้ประกอบอาชีพ

ปัจจุบันเกษตรกรสามารถเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น เชิงพาณิชย์ได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบการเลี้ยงในบ่อพักน้ำแบบธรรมชาติ ระบบการเลี้ยงในบ่อดินหรือบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น บ่อเลี้ยงกุ้ง หรือบ่อเลี้ยงปลา และระบบการเลี้ยงในบ่อคอนกรีต

ถ้าเลี้ยงสาหร่ายในบ่อดิน การปลูกจะมีทั้งแบบหว่านและแบบปักชำ ระดับน้ำให้อยู่ในระดับที่แสงส่องถึง ขึ้นอยู่กับความโปร่งแสงของน้ำ โดยมากรักษาระดับน้ำให้มีความลึก ประมาณ 60-100 เซนติเมตร แบบปักชำมีข้อดีกว่าแบบหว่าน เนื่องจากสาหร่ายจะมีอัตราความหนาแน่นที่ใกล้เคียงกันและควบคุมความหนาแน่นได้ ทำให้สาหร่ายที่โตมีแขนงที่ยาวและมีขนาดสม่ำเสมอ นอกจากนี้ สามารถปลูกสาหร่ายบนแผงอวนหรือตาข่ายได้ ทำให้สาหร่ายมีความสะอาดและมีคุณลักษณะดี หลังจากปลูกประมาณ 1-2 เดือน ก็เก็บเกี่ยวสาหร่ายได้ เก็บเกี่ยว 2 สัปดาห์ ต่อครั้ง

 คอนโดเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น

กลุ่มนักเรียนวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วยคุณสิริณทิพย์ ต้นไม้ทอง คุณภานุวัฒน์ สังข์คุ้ม คุณปวีณา เชี่ยงว่อง คุณรานิษฐ์ สุนทรรุจิพันธ์  คุณสิทธินัย อถรรกำธร ได้ช่วยกันประดิษฐ์ “คอนโดสาหร่ายพวงองุ่น ” สำหรับทดลองการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น โดยมี คุณครูอุบล ภู่เกิด พร้อมคณะ เป็นครูที่ปรึกษาโครงการ

นวัตกรรม “คอนโดสาหร่ายพวงองุ่น” ของกลุ่มนักศึกษา มีลักษณะคล้ายตู้ปลาต่อเรียงขั้นบันได แต่ละตู้ สำหรับคอนโดสาหร่ายทั้ง 3 ตู้ จะมีการเจาะท่อเดินระบบน้ำไหล วางระบบที่รองรับสาหร่าย จากนั้นนำพันธุ์สาหร่ายพวงองุ่นมาวางลงบนแผงพลาสติก แล้วเย็บสาหร่ายให้ติดกัน นำสาหร่ายที่เย็บแล้วไปลงในตู้ที่จะเลี้ยง

การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น

โดยธรรมชาติแล้ว สาหร่ายพวงองุ่น เป็นสาหร่ายทะเลสีเขียว มีแขนงที่ตั้งตรงคล้ายพวงองุ่น สีเขียวสด มีคุณค่าทางอาหารสูง จัดเป็นอาหารทะเลที่สำคัญ แพร่กระจายในพื้นที่ร้อนและกึ่งร้อน เจริญเติบโตได้ดีในน้ำที่มีสารอาหารบริบูรณ์และมีแสงแดด เจริญเติบโตบนโขดหิน ก้อนกรวด และพื้นทราย

การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น สิ่งต้องคำนึงคือ เรื่องความเค็มของน้ำ แสงแดดต้องส่องอย่างสม่ำเสมอ และถ้าเลี้ยงในบ่อแบบเปิดบ่อดิน ต้องตรวจสอบความเค็มของน้ำตลอด  หลังจากเลี้ยงสาหร่ายในระยะเวลาที่ต้องการ จะสามารถคัดเกรดสาหร่ายออกขายได้ โดยแบ่งเป็นเกรดพรีเมี่ยม ซึ่งมีความยาว 5 นิ้ว ขึ้นไป เกรด เอ ความยาว 4-4.5 นิ้ว เกรด บี ความยาว 2.5-3.5 นิ้ว

การนำสาหร่ายไปประกอบอาหาร

  1. ล้างสาหร่ายพวงองุ่น ด้วยน้ำเปล่า 1-2 ครั้ง เพื่อทำความสะอาดสาหร่าย แล้วต้องรับประทานสาหร่ายให้หมด เพราะไม่สามารถเก็บไว้ได้
  2. แช่ในน้ำเย็น 1-2 นาที เพื่อให้สาหร่ายพวงองุ่นพองตัวเต็มที่ เวลารับประทานจะกรอบอร่อย
  3. พักให้สะเด็ดน้ำ จัดใส่จานเตรียมรับประทาน
  4. ข้อพึงระวัง การรับประทานคือให้ตักน้ำจิ้มใส่เป็นคำๆ อย่าราดน้ำจิ้ม หรือคลุกผสมรวมกัน เพราะจะทำให้สาหร่ายฝ่อก่อนที่จะรับประทานหมด หลายคนก็รับประทานกับส้มตำหรือนำมายำ นอกจากนี้ ห้ามนำสาหร่ายใส่ตู้เย็น จะทำให้ฝ่อลีบ สาหร่ายที่ยังไม่ได้ล้างให้เก็บใส่กล่องไว้ตามเดิม และวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง จะเก็บได้นาน 2-3 วัน

ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110 โทร. (034) 471-239