ชาวนาสุโขทัย โอด แล้งน้ำทำนา ข้าวตาย 1 หมื่นไร่ เหตุ ระบบชลประทานบกพร่อง

ชาวนาต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย จำนวน 12 หมู่บ้าน กำลังประสบปัญหานาข้าวขาดน้ำ ทำให้ข้าวกว่า 10,000 ไร่ ต้องล้มตาย เนื่องจากต.นาขุนไกร เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน ต้องอาศัยน้ำฝนในการทำนาอย่างเดียว และที่ผ่านมาในพื้นที่ก็มีฝนตก แต่ไม่สามารถกักเก็บน้ำทำนาได้ เพราะมีฝนที่ตกลงมาเพียงเล็กน้อย และในครั้งถือว่าเป็นปีที่หนักสุดในรอบ 50 ปี จึงต้องปล่อยต้นข้าวที่ล้มตายให้วัวกิน

นาข้าว
ต้นข้าวในนาตาย

นายอนุรักษ์ แสงศรี ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อ.ศรีสำโรง เปิดเผยว่า สำหรับพื้นที่ปลูกข้าวใน ต.นาขุนไกร มีทั้งหมด 26,000 ไร่ ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้น ทางอ.ศรีสำโรงได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เร่งออกสำรวจแล้ว เพื่อจะรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เตรียมให้ความช่วยเหลือ โดยมีหลักเกณฑ์เบื้องต้น นาข้าวที่ได้รับความเสียหายนั้น จะได้รับค่าชดเชยไร่ละ 1,113 บาท ไม่เกิน 30 ไร่ต่อครัวเรือน

นาข้าว
เกษตรกรเจ้าของที่นา