ฤทธิ์พายุดีเปรสชั่นกระหน่ำต้นข้าวโคราช เสียหายหนัก ชาวนาวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือ

เกษตรกรผู้ทำนาปลูกข้าวหลายรายในจังหวัดนครราชสีมา กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนจากพายุดีเปรสชั่น ทำให้มีฝนตกและลมกระโชกแรงในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาบางส่วน อย่างในเขตพื้นที่ อ.จักราช จ.นครราชสีมา ต้นข้าวที่กำลังออกรวงใกล้ได้เก็บเกี่ยวถูกลมฝนกระโชกแรง ส่งผลให้ต้นข้าวล้มทับกัน เมล็ดข้าวร่วงหล่นเสียหาย บางพื้นที่รวงข้าวได้ร่วงหล่นจมน้ำ เป็นความเสียหายหนัก อีกทั้งในช่วงนี้เกษตรกรยังประสบกับปัญหาโรคใบข้าวไหม้อยู่ก่อนแล้ว ซึ่งโรคใบข้าวไหม้นี้จะทำให้เมล็ดข้าวเล็กลีบลง ขายไม่ได้ราคา เป็นที่น่าหนักใจของเกษตรกร

โดย นายสนั่น บุญพิมาย อายุ 71 ปี ชาวนาตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช กล่าวว่า ปีนี้ลงทุนปลูกข้าวหอมมะลิ เป็นจำนวน 63 ไร่ ต้องมาประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงทำให้ผลผลิตข้าวที่ได้ลดน้อยลง บางไร่ข้าวต้องยืนต้นตาย แต่ยังมีผลผลิตข้าวบางส่วนที่สามารถเก็บเกี่ยวมาขายได้ ซึ่งช่วงนี้ข้าวกำลังขายได้ราคาดี อีกไม่นานจะเก็บเกี่ยวก็ต้องมาโดนลมฝนกระโชกแรง พัดจนข้าวที่กำลังออกรวงร่วงหล่น ต้นข้าวบางส่วนล้มทับกัน โดยเฉพาะก่อนหน้านี้ได้ประสบปัญหากับโรคใบข้าวไหม้ระบาดอยู่ก่อนแล้ว ผลผลิตเมล็ดข้าวที่ได้ในปีนี้จะเล็ก ลีบ ไม่สวยเหมือนเมล็ดข้าวหอมมะลิปกติ จึงหวังว่าเมื่อเก็บเกี่ยวได้จะนำไปขายเพื่อเป็นทุนในการทำนาปีต่อไป แต่ตอนนี้ผลผลิตส่วนใหญ่ก็ได้เสียหายไปแล้ว จึงอยากวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน เนื่องจากมีชาวนาที่กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้เป็นจำนวนมาก