ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ เดินหน้า “โครงการสนับสนุนด้านการแพทย์และทันตกรรม : Medical and Dental Mission” ปีที่ 2

นายอีลอย คาสติลโล เอ็คคลา (Engr. Eloy Castillo Eclar) นายกเทศมนตรี เมืองเฮโรนา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นประธานเปิด “โครงการสนับสนุนด้านการแพทย์และทันตกรรม : Medical and Dental Mission” ปีที่ 2 ที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร คอร์ปอร์เรชั่น ฟิลิปปินส์ (ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์) ริเริ่มดำเนินการกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองเฮโรนา ผู้นำหมู่บ้าน หน่วยแพทย์ ทหาร และตำรวจ พร้อมสนับสนุนด้านยา เวชภัณฑ์ การตรวจสุขภาพและทันตกรรม แก่ชาวชุมชนในบริเวณที่ตั้งของโรงงานซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมี นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ซีพีเอฟ และ นายสกล ชีวะโกเศรษฐ รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมสัตว์บก ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ นำคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาร่วมโครงการฯ ณ หมู่บ้านพลาสตาโด (Barangay Plastado) เมืองเฮโรนา (Gerona)