ชวนปลูก “ถั่วพูนอกฤดู” ขายได้ราคาสูง กว่าร้อยบาทต่อกิโลกรัม

ถั่วพู  เป็นหนึ่งในผักขายดี ที่คนไทยนิยมบริโภค  การซื้อขายถั่วพูในท้องตลาด มีภาวะราคาขาขึ้นขาลงเหมือนกับพืชชนิดอื่น ๆ ในช่วงฤดู ราคาซื้อขายในท้องตลาดโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 50 บาทต่อกิโลกรัม แต่ผลผลิตถั่วพูนอกฤดู เกษตรกรขายผลผลิตได้ราคาดี กว่าร้อยบาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ราคาขายปลีกในท้องตลาดไม่ต่ำกว่า   140-160  บาทต่อกิโลกรัม

การทำสวนถั่วพูนอกฤดู ทำได้ไม่ยาก  แนะนำให้เริ่มปลูกตั้งแต่เดือนมกราคม ไปจนถึงเดือนมีนาคม สามารถเก็บเกี่ยวถั่วพูนอกฤดูออกขายได้ในช่วงเดือนเมษายน-กรกฎาคมของทุกปี หลังจากเข้าสู่ช่วงฤดูฝน จะมีผลผลิตถั่วพูเข้าตลาดเป็นจำนวนมาก ราคาขายจะปรับตัวลดลงประมาณ 50-55 บาทต่อกิโลกรัม

การปลูกถั่วพูนอกฤดู  

การปลูกถั่วพูนอกฤดู เริ่มจากเตรียมแปลงปลูกให้เสร็จเรียบร้อยก่อน จึงค่อยเมล็ดพันธุ์ถั่วพู โดยนำเมล็ดถั่วพูไปแช่น้ำนาน 1 คืน นำขึ้นมาใส่ในถุงผ้าและรดน้ำให้ชุ่ม หมักทิ้งไว้สัก 2 คืน พอเมล็ดถั่วพูแตกรากก็นำมาใส่ถุงเพาะชำอีกประมาณ 3-4 วัน หรือจะนำไปเพาะในแปลงปลูกเลยก็ได้ แต่ควรหยอดหลุมละ 2 เมล็ด ในระยะห่างประมาณ 1.40 เมตร จากนั้นก็ให้เตรียมหลักสำหรับปักให้ต้นถั่วพูเลื้อยขึ้นไปทำเป็นค้าง หลักที่นิยมนำมาใช้ก็คือ ต้นกระถิน หรือ ลำไม้ไผ่

เมล็ดพันธุ์ถั่วพูคุณภาพดี ที่มีขายในท้องตลาด มีราคาจำหน่ายไม่ต่ำกว่า 500-600 บาทต่อกิโลกรัม  ดังนั้น  เกษตรกรหลายรายจึงนิยมเก็บเมล็ดพันธุ์จากแปลงเก่ามาปลูกใหม่เพื่อประหยัดต้นทุน  สำหรับเมล็ดพันธุ์ถั่วพูที่ใช้ปลูกทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นถั่วพูพันธุ์พื้นบ้าน ที่เรียกกันว่า พันธุ์ผักบุ้ง ซึ่งมีอัตราการงอกที่ดี  100% เต็ม ซึ่งถั่วพูพันธุ์ผักบุ้งมีทั้งสายพันธุ์เถาดำและพันธุ์เถาขาว

เมื่อเมล็ดถั่วพูที่เพาะไว้ เริ่มเติบโตเป็นต้นกล้า และแตกใบแล้ว ให้นำเถาไม้เลื้อยจับยอดต้นถั่วพูพันเสาหลัก ต้นถั่วพูจะเจริญเติบโตเร็วมาก ผ่านพ้นช่วงระยะเวลา 3 เดือน ขึ้นไป ต้นถั่วพูก็จะเริ่มติดดอกบานและติดลูก ควรใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ 15-15-15  ให้รดน้ำทุกวัน

การเก็บเกี่ยว

เมื่อถึงระยะที่ต้นถั่วพูติดลูกแล้วเกษตรกรก็จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตออกไปขายตลาดได้วันเว้นวัน  และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นานถึง 3 เดือน  การเก็บถั่วพู ไม่ยุ่งยากอะไร แค่เด็ดถั่วพูที่มีสภาพฝักสมบูรณ์ เมล็ดไม่ลีบก็ใช้ได้แล้ว ควรเก็บเกี่ยวถั่วพู ตั้งแต่ 06.00-10.00 น. เพราะ หากเก็บถั่วพูช่วงสายกว่านี้ ถั่วจะมีสีดำ เพราะแดดแรง

ถั่วพู ไม่มีปัญหาโรคแมลง

การปลูกต้นถั่วพู ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคและแมลง คนรักผักจึงสามารถบริโภคถั่วพูได้อย่างสบายใจได้เต็มที่ว่า ไม่เสี่ยงเจอปัญหาสารเคมีตกค้างในถั่วพู  ปัญหาที่พบในการปลูกถั่วพูก็คือ โรคถั่วพูดำ และโรคเหี่ยว หากเกษตรกรปล่อยถั่วพูไว้ไม่เก็บ ถั่วพูก็จะเหี่ยวและดำภายใน 3-4 วัน