ชาวนาโวย รัฐบาลให้ราคาข้าว 17,000 บาท ต่อตัน แต่ถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา

ชาวนาโวย – วันที่ 5 พ.ย. นายประยูร ศิลลา ผู้ใหญ่บ้าน หมูjที่ 1 ต.บางราย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร กล่าวว่า ขณะนี้ชาวบ้านกำลังสับสน ในเรื่องราคาข้าวหอมมะลิ เนื่องจากมีข่าวออกมาว่า รัฐบาลให้ ราคาตันละ 16,000-17,000 บาท แต่ปรากฏว่า มีพ่อค้าคนกลางรับซื้อข้าวหอมมะลิจากชาวนา เพียงตันละ 12,500-13,000 บาท ซึ่งชาวนายังข้องใจกันอยู่ว่า ตกลงพ่อค้าคนกลางกดราคา หรือรัฐบาล ให้ราคาเพียงเท่านี้ แต่ก็ยอมรับว่า ราคาข้าวนั้นดีจริง ที่รัฐบาลช่วยในเรื่องข้าวหอมมะลิ ให้ได้ราคาข้าวดีและแพง

นายประยูร กล่าวต่อว่า แต่สิ่งที่ชาวนากังวลและกังขามากคือ เรื่องของราคาข้าวนาปรัง ตอนนี้ราคาตกมาก พ่อค้าคนกลางกดราคาข้าว รับซื้อข้าวจากชาวนา เพียงตันละ 6,000-6,200 บาท ถามว่า ชาวนาอยู่ได้หรือไม่ ราคาข้าว ราคากว่า 6,000 บาทนั้น ชาวนาอยู่ไม่ได้ เนื่องจากต้นทุนในการทำนาสูง ประกอบกับค่าปุ๋ย ค่ายา ขึ้นราคาไม่มีลด มีแต่จะเพิ่มขึ้น

“ดังนั้น อยากเรียกร้องขอให้รัฐบาลช่วยในเรื่องข้าวนาปรังที่กำลังจะออกมาเป็นจำนวนมาก อยากให้ช่วยเรื่องราคาข้าว โดยอยากเรียกร้องขอให้ช่วยราคาข้าวจาก 6,000 บาท มาเป็น 7,500-8,000 บาท ซึ่งหากได้ราคานี้ชาวนาอยู่ได้โดยไม่ขาดทุน เพราะว่าชาวนาบางคนไม่มีนาข้าว ต้องเช่าที่ทำนา มันมีค่าใช้จ่ายสูง” นายประยูร กล่าว

 ด้าน นายประไพ ขำเกิด อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 140/1 หมูที่1 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร กล่าวว่า ขณะนี้เกษตรกรชาวนาอำเภอโพทะเล กำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เนื่องจากชาวนาเกี่ยวข้าวไปขายให้กับนายทุน ไม่ว่าจะเป็นโรงสี และท่าข้าว ปรากฏว่า ถูกกดราคาเหลือเพียง 5,500-6,000 บาท

 นายประไพ กล่าวต่อว่า เมื่อนายทุนรับซื้อในราคาที่ต่ำ โดยไม่สนใจเลยว่าชาวนานั้นอยู่ได้หรือไม่ สาเหตุที่ชาวนาเร่งขาย เนื่องจากชาวนาไม่มีลานตากข้าว จำเป็นต้องขาย ในเมื่อนายทุนรับซื้อเท่าไร ก็จำเป็นต้องขาย ประกอบกับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดี โรงสีพิจิตรปิดตัวหลายแห่ง บางแห่งที่เปิดก็กดราคาชาวนา ยอมรับว่าขายข้าวเที่ยวนี้ขาดทุน

“เนื่องจากต้นทุนการทำนานั้น ใช้ทุนเพิ่มขึ้น ทั้งค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าน้ำมัน ราคาก็ขึ้น แต่ราคาข้าวไม่ได้ขึ้น ดังนั้น อยากเรียกร้องรัฐบาล ขอเร่งออกมาช่วยชาวนาอย่างเร่งด่วน ซึ่งราคาข้าวทั้งนาปี นาปรัง คาบเกี่ยวนาปรัง นาปี อยากให้ได้ ราคา 8,000-9,000 บาท หากได้ราคานี้ชาวนาอยู่กันได้ ยิ่งช่วงนี้ยอมรับว่า เศรษฐกิจยิ่งแย่ลง ชาวนาก็จะตายกันอยู่แล้ว ข้าวเปลือกมาราคานี้” นายประไพ กล่าว

 

ทีี่มา : ข่าวสดออนไลน์