หลงเสน่ห์ธรรมชาติที่งดงาม “ บึงโขงหลง ” ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

บึงโขงหลง เป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ของจังหวัดบึงกาฬ มีพื้นที่ครอบคลุมเขตอำเภอเซกา และอำเภอบึงโขงหลง ปัจจุบัน ได้ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำโลก เนื้อที่กว่า 11,800 ไร่ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกประจำถิ่น และนกอพยพ ถึง 134 ชนิด

เนื่องจาก บึงโขงหลง อยู่ในโครงการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในประเทศไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเข้ามาทำแนวกั้นเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลาช่วงวางไข่ โดยวางทุ่นกั้นอาณาเขต เป็นช่วงตลอดแนวบึง เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำบึงโขงหลงให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ทุ่งบัวแดง บึงโขงหลง

ทุ่งบัวแดง” เป็นจุดขายสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามาชื่นชมความงดงามของทุ่งบัวแดง ที่มีเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว หากมาเที่ยวในช่วงฤดูร้อน จะได้ชื่นชม “ทุ่งบัวหลวง” สีขาวสวยสะพรั่งทั่วทั้งบึง เนื้อที่ราว 800 ไร่

นอกจากนี้ บึงโขงหลง ยังมีความสวยงามตามธรรมชาติที่แปลกตาไม่เหมือนใครอีกมากมาย ที่รอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชื่นชม เช่น

“ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง หรือ เขนงนายพราน” ที่บึงโขงหลง เป็นแห่งเดียวในไทยที่ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงสามารถอาศัยอยู่ในน้ำ สามารถลอยน้ำได้ เพราะรากไม่ได้ฝังลึกลงในดิน แต่เกาะเกี่ยวพึ่งพาอาศัยร่วมกับต้นเฟิร์น และต้นหญ้าน้ำ

นักท่องเที่ยวที่มาล่องเรือในบึงโขงหลง จะได้ชื่นชมกับภูเขาสำคัญของจังหวัดบึงกาฬ เช่น ภูทอก ภูวัว ภูสิงห์ รวมทั้งวิวเทือกเขาภูลังกา ของจังหวัดนครพนม ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน โดดเด่นกลางผืนน้ำอันกว้างใหญ่ของบึงโขงหลง

วิวเทือกเขาภูลังกา ที่มองจากบึงโขงหลง

สนใจท่องเที่ยววิถีชุมชน เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านคำสมบูรณ์ หมู่บ้านน่าเที่ยวของบึงโขงหลง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก “นางเอี้ยง ผิวเงิน” ผู้ใหญ่บ้านคำสมบูรณ์ โทร. (093) 561-4349