คลองลุโฮมสเตย์ สร้างรายได้ที่ยั่งยืนสู่ชุมชน

ชุมชนคลองลุ ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ เป็นเกาะเล็กๆ ที่ล้อมไปด้วยป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมงพื้นบ้านและรับจ้าง เอกลักษณ์และความโดดเด่นของท้องถิ่นแห่งนี้ก็คือ ภูมิปัญญาและวิถีชีวิต ผูกพันสอดคล้องระหว่างมนุษย์กับทรัพยากรท่องเที่ยวธรรมชาติ เช่น การทำประมงพื้นบ้าน ภูมิปัญญาชาวบ้านในการ “สักหอย” (ชาวบ้านจะใช้ไม้แหลมกลมๆ ยาวพอมือ เดินแทงลงบนพื้นทราย การแทงลักษณะนี้ ภาษาชาวบ้านเรียกว่า“สักหอย”) มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนมุสลิมที่รักสันติ และเรียบง่ายการเดินทางท่องเที่ยว หาไม่ยากและไม่ไกลอย่างที่คิด

“ คุณประดิษฐ์ จันทร์ทอง “ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นผู้นำชุมชนแห่งนี้ เล่าให้ฟังเพิ่มเติมว่า คลองลุโฮมสเตย์ เกิดขึ้นได้ หลังจากชาวบ้านได้รับโอกาสเล่าเรียนกับ กศน. ต่อมา กศน.อำเภอเมืองกระบี่ ได้พาชาวบ้านในชุมชนไปศึกษาดูงานกิจการโฮมสเตย์ที่ บ้านบ่อเจ็ดลูก อ.ละงู ชาวบ้านก็เห็นว่า พื้นที่ดังกล่าว มีลักษณะใกล้เคียงกับชุมชนของพวกเรา จึงเกิดความคิดที่จะผลักดันให้ชุมชนของเรา เปิดกิจการโฮมสเตย์เพื่อรองรับการท่องเที่ยว

แนวคิดดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก กศน.อำเภอเมืองกระบี่ โดยครู กศน.เข้ามาให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดบริการเพื่อการท่องเที่ยว ตั้งแต่การจัดตกแต่งบ้านเรือน เพื่อปรับปรุงเป็นโฮมสเตย์จะต้องมีขั้นตอนอย่างไร ชาวบ้านใช้ระยะเวลาเพียง 1 ปีเศษในการจัดเตรียมสถานที่และเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อช่วยกันดูแลต้อนรับนักท่องเที่ยว

ทุกวันนี้ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการคลองลุโฮมสเตย์แห่งนี้ จะ มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับชาวบ้านในชุมชนได้มากมาย ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน เช่น เรียนรู้การจับสัตว์น้ำ ล่องเรือไปจับปลาในทะเล ตกเบ็ดปลาทรายริมชายฝั่ง กิจกรรมจับปูดำในป่าโกงกาง บริการปิ้งย่างอาหารทะเลในช่วงตอนเย็น นอกจากนี้นักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวเกาะ 4 แห่งที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้อีกด้วย

นายก อบต.คลองประสงค์บอกว่า ขณะนี้ คลองลุโฮมสเตย์เปิดให้บริการที่พักแก่นักท่องเที่ยวจำนวน 9 หลัง โดยคิดค่าที่พักรวมค่าอาหาร 3 มื้อ/วัน โดยคิดค่าบริการรายละ 350 บาท/คน/วัน (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาโทรสอบถามอีกครั้ง) ชาวบ้านยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวเสมือนเป็นญาติมิตรเพื่อนฝูงที่มาเยี่ยมบ้านของพวกเรา หลังจากทดลองเปิดบริการในช่วงที่ผ่านมา ขณะนี้คลองลุโฮมสเตย์เริ่มเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ทั้งคนไทยและต่างประเทศ

เพราะ กศน.อำเภอเมืองกระบี่ และ อบต.คลองประสงค์เข้ามาช่วยประชาสัมพันธ์คลองลุโฮมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ทางชุมชนยังใช้สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ผ่านเฟซบุ๊ก ชื่อ คลองลุโฮมสเตย์ และ Klongluhomestay Krabi

ทุกวันนี้มีนักท่องเที่ยวแวะเข้ามาเที่ยวในพื้นที่คลองประสงค์ไม่ต่ำกว่าวันละ 200 คน เช่น นักท่องเที่ยวจีน รัสเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี ฯลฯ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่บอกว่า เลือกมาพักที่นี่เพราะพึงพอใจธรรมชาติป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ รวมทั้งวิถีชีวิตชาวบ้านคลองลุ ที่ดำรงชีวิตแบบเรียบง่าย

วัฒนธรรมชาวบ้านที่เป็นเสน่ห์ของชุมชนแห่งนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือ ประเพณีขึ้นเปลเด็ก หากครอบครัวใดมีเด็กทารกที่เพิ่งคลอดออกมาใหม่ๆ จะมีการทำพิธีขึ้นเปลโดยมีญาติพี่น้องเข้ามาช่วยอ้อนวอนจากพระผู้เป็นเจ้า ให้ประทานพรให้บุตรหลานของพวกเขา มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีสติปัญญาที่ชาญฉลาด

หากใครมีเวลาว่าง ขอเชิญชวนให้เข้ามาใช้บริการที่คลองลุโฮมสเตย์ นักท่องเที่ยวจะมีโอกาสเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านที่ประกอบอาชีพการทำประมง ชายฝั่ง ออกทะเลไปจับปู จับปลา หรือออกไปวางอวนกุ้งปลา หรือ ชมการทำเรือหัวโทงจำลอง เพ้นท์ผ้าปาเต๊ะแล้ว ในช่วงปลายปีนี้ นักท่องเที่ยวจะได้ชมกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายหาด ที่นี่ชายหาดกว้างใหญ่มาก สามารถเล่นฟุตบอลที่มีจำนวนผู้เล่น 7-11 คนได้อย่างสบาย กิจกรรมนี้ จะจัดเป็นประจำ ไม่น้อยกว่า 2-3 ครั้ง/ปี

สำหรับพื้นที่คลองลุโฮมสเตย์ มีจุดเด่นในเรื่อง กินลมชมวิวทิวทัศน์ เนื่องจากพื้นที่คลองลุโฮมสเตย์อยู่ในบริเวณปากน้ำ จึงมีชมฝูงนกที่อพยพมาจากไซบีเรีย และนกประจำถิ่นอีกจำนวนมากที่เข้ามาหากินในท้องถิ่นแห่งนี้เป็นประจำ นักส่องนกสามารถเข้ามาแวะชมนกนานาชนิดได้ทุกวัน สาเหตุที่มีนกเข้ามาอาศัยในพื้นที่แห่งนี้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีแหล่งอาหารสมบูรณ์ คือ จึงมีหอยสวยงาม แปลกตา มากกว่า 30 ชนิด แพร่กระจายอยู่ในชายหาดแห่งนี้

เนื่องจาก พื้นที่แห่งนี้เป็นชุมชนมุสลิม จึงขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวต่างถิ่นว่า 1. ห้ามนำเนื้อหมูเข้ามาในชุมชน 2.อย่านำสุราเข้ามาดื่มในชุมชน 3. ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวช่วยแต่งกายแบบมิดชิด เพื่อไม่ให้ขัดกับจารีตประเพณีของชุมชนมุสลิมแห่งนี้

“ ที่ผ่านมา พวกเราได้รับความรู้เรื่องการดำเนินกิจการโฮมสเตย์จาก กศน. และได้รับรางวัลชนะเลิศ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(ศฝอช.)ดีเด่นระดับประเทศ เพราะ กศน. ยิ่งทำให้พวกเรามุ่งมั่นดูแลรักษาทรัพยากรท้องถิ่นให้มากขึ้น โดยเฉพาะป่าชายเลน และแม่น้ำลำคลอง ซึ่งเป็นแหล่งอาหารสำหรับชุมชนและใช้เป็นจุดขายดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการโฮมสเตย์แห่งนี้ต่อไป ทุกวันนี้ ธุรกิจโฮมสเตย์ เป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านสามารถทำได้ทุกคน และเชื่อว่าจะช่วยสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนในอนาคต “ นายก อบต. กล่าวในที่สุด

ปัจจุบันคลองลุโฮมสเตย์ตั้งอยู่เลขที่ 5 หมู่ 3 ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่หากใครสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว โฮมสเตย์แห่งนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ บังสัน 089-5929588 บังบ่าว 082-2708201

ขอบคุณภาพประกอบข่าวจากเฟสบุ๊ค คลองลุโฮมสเตย์ และKlongluhomestay Krabi