สมาพันธ์ไร่มัน หนุนแปรรูปมันสะอาดเพิ่มมูลค่า แก้ราคาตกต่ำ

นายสุรพันธ์ ศิลปะสุวรรณ นายอำเภอครบุรี พร้อมด้วยนายพรชัย อำนวยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย นางสาวจารุภา กำเนิดพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บ้านหนองรัง ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา รณรงค์ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่หันมาแปรรูปมันสำปะหลังเส้นสะอาด เพื่อส่งจำหน่ายให้กับโรงงานในพื้นที่ แทนการจำหน่ายเป็นหัวมันสดที่กำลังมีปัญหาราคาตกต่ำอยู่ในขณะนี้

นายพรชัย อำนวยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันราคาหัวมันสำปะหลังสดกำลังตกต่ำอย่างมาก ขณะนี้ราคาหัวมันสำปะหลังสดอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ 1.50 -1.70 บาท เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโลกที่ซบเซาและปัญหามันเส้นที่ด้อยคุณภาพ ทำให้ตลาดต่างประเทศไม่มั่นใจในคุณภาพ จึงส่งผลกระทบมายังราคารับซื้อที่ต้นทาง ทางสมาพันธ์ชาวไร่มันสำปะหลัง จึงต้องการรณรงค์ให้เกษตรกรหันมาแปรรูปหัวมันสดมาเป็นมันเส้นสะอาดเพื่อส่งขายโรงงานแทน เนื่องจากจะได้ราคาที่สูง ลดต้นทุนการขนส่ง รวมถึงสร้างมันเส้นคุณภาพออกมาสู่ตลาด สร้างความมั่นใจให้กับตลาดต่างประเทศให้หันมาสนใจรับซื้อมันจากประเทศไทยมากขึ้น

โดยวิธีการผลิตมันเส้นนั้น เกษตรกรสามารถหาซื้อเครื่องสับมันเส้นได้ตามท้องตลาดทั่วไปในราคาเครื่องละ 12,500 บาท เพื่อมาใช้ผลิตมันเส้นสะอาดหลังจากการเก็บเกี่ยว รวมถึงต้องซื้อผ้าตาข่ายขนาดถี่มาไว้รองมันเส้นที่ผ่านการสับแล้ว เพื่อไม่ให้มีดินเข้าไปเจือปนในมันเส้น และตากไล่ความชื้นประมาณ 3-4 วัน จากนั้นก็สามารถขนขึ้นรถไปจำหน่ายได้ทันที

ทั้งนี้ มันเส้น 1 กิโลกรัมจะใช้หัวมันสดประมาณ 2.4 กิโลกรัม ส่วนราคามันเส้นจะอยู่ที่ประมาณ 5.50-6.00 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่มันสดราคา 1.50-1.70 บาทต่อกิโลกรัม หักลบแล้วก็จะได้ราคาส่วนต่างระหว่างมันเส้นกับหัวมันสดประมาณ 1.50 บาทต่อกิโลกรัม หรือคำนวณเป็นราคาขายมันสดที่นำมาสับตากแห้งจะได้ราคาประมาณ 3 บาท ต่อกิโลกรัม

นายพรชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า วิธีนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เกษตรกรสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ แทนการรอคอยความช่วยเหลือจากทางภาครัฐเพียงอย่างเดียว อีกทั้งหากสามารถผลิตมันเส้นที่มีคุณภาพได้ รายได้จากการจำหน่ายผลผลิตก็ดีขึ้นด้วย เนื่องจากเมื่อความต้องการมันสะอาดเริ่มสูง ราคาก็จะยิ่งสูงขึ้น รายได้ก็จะเพิ่มสูงขึ้น ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้น เศรษฐกิจของประเทศก็จะดีขึ้นตามมาด้วย ทั้งนี้เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.59 ที่ผ่านมา มีการลงนามความร่วมมือในการผลผลิตและรับซื้อมันเส้นสะอาดจากเกษตรกรโดยตรงระหว่างสมาพันธ์ชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง และโรงงานผลิตเอทานอลของไทยกว่า 10 แห่งทั่วประเทศ ที่กระทรวงพาณิชย์

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์