เอทานอลแม่สอดหนุนรัฐส่งเสริมการปลูกอ้อย เป้าหมาย 1 ล้านตันต่อปีฤดูการผลิตปี 63/64

นางสาวชนนี หนูบุตร ผู้จัดการฝ่ายบริหารและการเงิน บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด ผู้ผลิตเอทานอลจากน้ำอ้อยในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กลุ่มมิตรผล เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ส่งเสริมการปลูกอ้อยในพื้นที่แม่สอดเพื่อนำไปผลิตเป็นเอทานอล โดยในปี 2560/2561 มีผลผลิตอ้อย จำนวน 600,000 ตัน จากพื้นที่ปลูกอ้อยประมาณ 56,000 ไร่ และมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้เกิดการขยายการปลูกอ้อยเป็น 1,000,000 ตัน ซึ่งจะใช้พื้นที่ปลูกอ้อย ประมาณ 100,000 ไร่ ในฤดูการผลิตปี 2663/2664 เพื่อขยายกำลังการผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งสามารถผลิตได้เต็มกำลังการผลิต อยู่ที่ 250,000-260,000 ลิตร ต่อวัน จากปัจจุบันที่ผลิตได้ประมาณ 240,000 ลิตร ต่อวัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับค่าความหวาน และผลผลิตความสะอาดของอ้อยที่เข้าสู่โรงงาน

“ในพื้นที่แม่สอด เป็นพื้นที่ปลูกพืชเพื่อพลังงานโดยแท้จริง เนื่องจากเป็นพื้นที่ซึ่งมีสารแคชเมียม แต่ในปี 2555 รัฐบาลขณะนั้นมองว่าจะทำอย่างไร ให้ช่วยเหลือชาวบ้านที่แม่สอดมีแหล่งทำกิน และมีรายได้จึงเกิดการส่งเสริมให้ปลูกอ้อยเพื่อส่งเข้าโรงงานเพื่อผลิตเป็นเอทานอลแทน เพราะอ้อยที่ผลิตได้ในพื้นที่นี้ไม่สามารถนำไปแปรรูปในอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลเพื่อการบริโภคได้ ขณะเดียวกันก็ปลูกได้แค่ช่วง เม.ย.-ธ.ค. ช่วงนี้จึงนำน้ำอ้อยสดมาผลิตเอทานอลได้ แต่หลังจากนั้นจะต้องใช้วิธีบริหารจัดการโดยใช้วิธีการผลิตเป็นไซรับเพื่อเป็นวัตถุดิบผลิตเอทานอลในช่วงนอกฤดูกาล ประกอบกับมีการบริหารลดการสูญเสียในทุกกระบวนการผลิตทำให้ต้นทุนลดต่ำ เป็นผลให้ปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถสร้างรายได้ปีละเฉลี่ย ประมาณ 2,000 ล้านบาท” นางสาวชนนี กล่าว

สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจให้ความสำคัญในด้านการบริหารจัดการในกระบวนการผลิตที่สามารถลดการสูญเสียในทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทั้งในด้านการแปรรูปอ้อยเพื่อผลิตเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเอทานอล และยังสามารถนำของเสียจากกระบวนการผลิตไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า จำนวน 16 เมกะวัตต์ ซึ่งนำกลับมาใช้ในโรงงาน จำนวน 5.6 เมกะวัตต์ และที่เหลือจำหน่ายเข้าระบบให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) อย่างไรก็ตาม ในอนาคตบริษัทมีแผนที่จะขยายกำลังการผลิตเอทานอลแล้วยังกำลังพิจารณาขยายกำลังการผลิตไฟฟ้า เพิ่มขึ้นอีก 16 เมกกะวัตต์ เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้กับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย โดยการใช้วัตถุดิบจากโรงงานที่มีอยู่ แต่จะดำเนินการได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการและความต้องการใช้ไฟฟ้าประเทศเพื่อนบ้าน

“แม้ว่าบริษัทต้องเผชิญกับภาวะปริมาณอ้อยที่ป้อนเข้าสู่โรงงานจะมีจำนวนจำกัด แต่ด้วยศักยภาพระบบการบริหารจัดการ ทำให้บริษัทสามารถดำเนินการผลิตได้ตลอดปีและในการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งการปรับปรุงการผลิต และมีการนำของเสียจากระบบมาใช้ประโยชน์ ทำให้เกิดมูลค่าและยังเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ให้กับเกษตรกรผู้เพาะปลูกอ้อยในพื้นที่แล้ว เอทานอลยังถือเป็นพลังงานสะอาดที่ผู้ค้าน้ำมันได้นำไปผสมกับเบนซินเพื่อจำหน่ายเป็นแก๊สโซฮอล์ลดการนำเข้าพลังงานให้กับประเทศอีกด้วย ดังนั้นด้วยการบริหารจัดการทั้งหมดนี้จึงทำให้บริษัทได้รับรางวัลรองชนะเลิศในเวที ASEAN Energy Awards 2018 ที่ประเทศสิงคโปร์ ในสาขา Biofuel Category” น.ส. ชนนี กล่าว