มกอช. นำจิ้งหรีดโชว์เยอรมนี สร้างความมั่นใจหวังส่งออก อียู เร็วๆ นี้

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ได้ร่วมแสดงนิทรรศการในเรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP) สำหรับฟาร์มจิ้งหรีด ในงาน International Green Week 2019 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหภาพยุโรปต่อความปลอดภัยของผลิตผลจากจิ้งหรีดของไทย และเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการในยุโรปได้สอบถามรายละเอียดต่างๆ

ทั้งนี้ มกอช. ได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลทางวิชาการประกอบการจัดทำบันทึก (Dossier) ในการขอเปิดตลาดจิ้งหรีดไทยเพื่อให้สำนักงานความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป (EFSA) พิจารณาความปลอดภัยหรือหลักฐานการบริโภคก่อนอนุญาตเปิดตลาดนำเข้าอย่างเป็นทางการแล้ว และอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาความปลอดภัยในการบริโภคจากสหภาพยุโรป (อียู) ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดตลาดนำเข้าผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดในสหภาพยุโรปได้ในเร็วๆ นี้

นอกจากนี้ ผู้ผลิตโปรตีนบาร์จากจิ้งหรีด และมีความพร้อมในการรับซื้อจิ้งหรีดจากประเทศไทย ได้ประสานขอเข้าพบและหารือกับเลขาธิการ มกอช. ในโอกาสการส่งออก-นำเข้า จิ้งหรีดไทย ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสหภาพยุโรป ผู้ประกอบการยุโรปคาดว่าแมลงกินได้จะเป็นสินค้าที่น่าสนใจและมีแนวโน้มการเติบโตสูงในปีหน้า และประเทศไทยจะเป็นผู้ส่งออกสำคัญในตลาดแมลงกินได้

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 18 ม.ค.ที่ ผ่านมา นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และ นายโจอาคิม ฟอน บราวน์ ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจชีวภาพ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประธานราชบัณฑิตยสถานศาสนจักรวาติกัน ร่วมเป็นประธาน โดยมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนของไทยได้ร่วมแสดงนิทรรศการ และจำหน่ายสินค้า ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก และก็มีจิ้งหรีดเป็นจำนวนมากด้วย

อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตโปรตีนบาร์จากจิ้งหรีด และมีความพร้อมในการรับซื้อจิ้งหรีดจากประเทศไทย ได้ประสานขอเข้าพบและหารือกับเลขาธิการ มกอช. ในเรื่องทิศทางและโอกาสการส่งออก-นำเข้าจิ้งหรีดไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสหภาพยุโรป ผู้ประกอบการยุโรปคาดว่าแมลงกินได้จะเป็นสินค้าที่น่าสนใจและมีแนวโน้มการเติบโตสูงในปีหน้า และประเทศไทยจะเป็นผู้ส่งออกสำคัญในตลาดแมลงกินได้นี้

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์