เชียงรายเห็นด้วยปลูก “กัญชง”สร้างอาชีพประชาชน

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานกรณี ครม.อนุมัติให้พื้นที่ อ.เวียงป่าเป้า อ.แม่สาย และ อ.เทิง จ.เชียงราย เป็นพื้นที่สามารถปลูกต้นกัญชงได้เพื่อทำมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และปลูกเพื่ออุตสาหกรรมเช่นการประดิษฐ์ถักทอเป็นประเป๋าหรือสิ่งของต่างๆ โดยโรงงานยาสูบจะเป็นผู้รับซื้อผลิตภัณฑ์จากต้นกัญชงที่เกษตรกรในพื้นที่ที่ระบุไว้โดยตรงว่าหลายภาคส่วนใหญ่พื้นที่ให้การขานรับนโยบายพร้อมที่จะปฎิบัติตามเนื่องจากเห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อประชาชน

โดยนายวิวัฒน์ แจ้ง กระจ่าง นายอำเภอเวียงป่าเป้า กล่าวว่าพื้นที่เวียงป่าเป้าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมเป็นเป็นสันเขาจึงมีอากาสเย็นซึ่งต้นกัญชงเจริญเติบโตได้ดี ซึ่งขณะนี้ทางโครงการหลวงอย่างน้อย 3 แห่งกำลังมีการเพาะพันธุ์ต้นกล้าเพื่อส่งเสริมการปลูก หลังมีการอนุมัติให้เพาะปลูกได้จะมีการหารือกับทางโครงการหลวงว่าพื้นที่ไหนเหมาสมที่จะปลุกได้บ้าง ซึ่งทางอำเภอจะมีการสำรวจศักยภาพของชาวบ้านในพื้นที่หมู่บ้านหรือตำบลใดปลุกได้บ้างก็จะทำการส่งเสริม โดยมีการจัดรวมเป็นข้อมูลพื้นที่ก่อน เพราะกำลังได้รับการอนุมัติให้ปลูกแต่เชื่อว่าจะเป็นอาชีพเสริมรายได้ให้กับชาวบ้านได้เป็นอย่างดี

ขณะที่นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่าในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมีการเพาะปลูกต้นกัญชงในหลายพื้นที่แต่ยังเป็นการทดลองปลูกเท่านั้น ส่วนใหญ่จะเป็นในพื้นที่โครงการหลวง เพราะพื้นที่ทั่วไปไม่อนุญาตให้เพาะปลูกได้ ซึ่งพื้นที่ 3 อำเภอที่ได้รับอนุมัติถือว่ามีความเหมาะสม และกัญชงทราบว่าเป็นพืชที่สามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชนืและสร้างรายได้หลายรูปแบบ ซึ่งจะได้มีการส่งเสริมตอนนี้ยังควบคุมพื้นที่ไว้ก่อน ส่วนจะปลูกอย่างไรจะได้ให้ทางอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจาณาตามความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง