วว. ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และคณะในโอกาสเยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร…เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ.เพชรบุรี

นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงงานบริการ นวัตกรรมอาหาร ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

โอกาสนี้ นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. ผู้บริหารและนักวิจัย วว. ให้การต้อนรับและร่วมหารือถึงแนวทางการประสานความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) พร้อมนำชมสายการผลิตอาหาร การแปรรูปผัก ผลไม้และเครื่องดื่มของโรงงานฯ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร วว. เทคโนธานี จังหวัดปทุมธานี

โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (Food Innovation Service Plant : FISP) เป็นโรงงานอาหารมาตรฐานให้บริการผู้ประกอบการอย่างครบวงจร เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้านแปรรูปผักผลไม้ เครื่องดื่ม และเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการเดิม ด้วยการใช้ วทน. ตั้งแต่การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตในระดับห้องปฏิบัติการ และการบ่มเพาะเทคโนโลยีการผลิตเพื่อการผลิตอาหารในระดับอุตสาหกรรม เพื่อ “ลดความเสี่ยงและสร้างโอกาสในการทำธุรกิจ”

สอบถามรายละเอียดและขอรับบริการ จาก FISP ได้ที่ วว. เลขที่  35 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอ  คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร./โทรสาร (02) 577-9702-3, (02) 577-9177 หรือที่ E-mail : [email protected] หรือ Line ID: fisptistr