อำเภอรามันอ่วมหนัก น้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนกว่า674ครัวเรือน ถนนขาด-ผู้ว่าฯยะลาเร่งช่วยเหลือ

จากสถานการณ์เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ช่วงปีใหม่ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.2559 – 2 ม.ค.2560 ทำให้ในพื้นที่จังหวัดยะลา บริเวณที่ลุ่มแม่น้ำปัตตานี และแม่น้ำสายบุรี เกิดน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย และน้ำท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลา 3 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมือง อ.รามัน และ อ.บันนังสตา

วันนี้ 2 ม.ค. นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายเจษฎา จิตรัตน์ ปลัดจังหวัดยะลา นายกาส เส็นโต๊ะเย็บ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา ได้ลงพื้นที่ อ.รามัน ที่บ้านสะโต ต.อาซ่อง ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับแม่น้ำสายบุรี น้ำได้เอ่อล้นตลิ่ง ไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนของชาวบ้านเป็นวงกว้าง ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน จำนวนกว่า 200 ครัวเรือน ระดับน้ำที่เอ่อท่วม 1.15 เมตร ชาวบ้าน ต้องอพยพสัตว์เลี้ยง มาอยู่บนถนนภายในหมู่บ้าน ขณะที่การเดินทางเข้าไปในบ้านชาวบ้านต้องใช้เรือ โดยผู้ว่าได้มีการมอบถุงยังชีพช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยมอบให้กับชาวบ้านหมู่ที่ 5บ้านสะโต จำนวน 75 ถุง และมอบให้กับชาวบ้านหมู่ที่ 3 บ้านบาลูกา ต.กาลูปัง จำนวน 75 ถุง นอกจากนี้ในพื้นที่หมู่ที่ 1บ้านตะโล๊ะหะลอ ต.ตะโล๊ะหะลอ ยังพบถนนถูกน้ำกัดเซาะ ตัดขาดเส้นทางระหว่าง ตะโล๊ะหะลอ-กะพ้อ ขณะที่ในพื้นที่ อ.เมืองยะลา ได้มีการมอบถุงยังชีพ จำนวน 30 ถุง ให้กับชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านเปาะยานิ ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

สำหรับข้อมูลในพื้นที่ อ.รามัน ต.อาซ่อง ต.บาโงย ต.ท่าธง ต.เนินงาม ต.กายูบอเกาะ และต.ตาโล๊ะหะลอ ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วมแล้ว จำนวน 3,115 ครัวเรือน 674 ครัวเรือน สถานการณ์นำ้ท่วมขณะนี้ในพื้นที่ยังไม่ทรงตัว เนื่องจากว่ายังมีฝนตกอยู่ในพื้นที่ มวลน้ำจากพื้นที่ อ.ศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส กำลังไหลลงมาสมทบในพื้นที่ อ.รามัน โดยทางจังหวัดได้มีการประสาน ให้ทางอำเภอรามัน และองค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่น เร่งให้ความช่วยเหลือชาวบ้านเป็นการด่วน ทั้งการนำเรือท้องแบน นำสิ่งของ อาหาร ยารักษาโรค เข้าแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน พร้อมอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่