มติ 16 ต่อ 5 เสียง!! กก.วัตถุอันตราย ยื้อแบน ‘พาราควอต’ ออกไปอีก 2 ปี

มติ 16 ต่อ 5 เสียง!! กก.วัตถุอันตราย ยื้อแบน ‘พาราควอต’ ออกไปอีก 2 ปี จี้ ศึกษาให้ได้ข้อสรุปโดยเร็ว

พาราควอต – วันที่ 15 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 14 ก.พ. นายอภิจิณ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย เปิดเผยภายหลังการประชุมหาข้อสรุปเรื่องการห้ามใช้พาราควอต ที่ใช้เวลากว่า 4 ชั่วโมง ว่าที่ประชุมมีมติ 16 ต่อ 5 เสียง สนับสนุนให้มีการใช้สารพาราควอต

ส่วนที่เหลืออีก 5 เสียง งดออกเสียง โดยเสียงส่วนใหญ่ให้ยืนตามมติเดิมที่ระบุว่า ยังไม่มีการยกเลิกการใช้วัตถุอันตราย 3 รายการ ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ลงเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2561 โดยให้ใช้เฉพาะ 6 พืช ได้แก่ ยางพารา ปาล์ม มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด และไม้ผลที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

 

ทั้งนี้ ระหว่างนี้ให้กรมวิชาการเกษตรดำเนินตามมาตรการ 5 ข้อ อาทิ ทำโครงการศึกษาวิจัยเพื่อลดการใช้สารเคมีและหาวิธีทดแทนการใช้สารเคมี รวมทั้งศึกษาผลกระทบของสารที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ผลิต และผู้บริโภค จัดอบรมให้ความรู้โครงการนำร่องทดสอบหลักสูตรผู้พ่นสารพาราควอตเพื่อกำจัดวัชพืช คาดจะมีความชัดเจนภายใน 2 ปี ว่าประเทศไทยจะเลิกหรือไม่เลิกใช้สารดังกล่าว หรือภายใน วันที่ 1 ม.ค. 2564 แต่หากสามารถหาสารทดแทนได้ก็ยกเลิกก่อน 2 ปี

“ตอนนี้ต้องฟังข้อมูลจากทุกฝ่าย ทั้งเกษตรกรที่มีความจำเป็นต้องใช้ หากยกเลิกทันทีเกษตรกรจะได้รับผลกระทบทันที เพราะยังไม่มีสารอื่นมาทดแทน และฝ่ายที่ต้องการให้ยกเลิก”

นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรปลอดภัย พร้อมเกษตรกรชาวไร่หลายจังหวัดประมาณ 60 ราย ได้เดินทางมารอฟังผลการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่าในฐานะผู้ใช้สารพาราควอตในการกำจัดวัชพืช กังวลว่าหากคณะกรรมการฯ ห้ามใช้สารดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนสูงขึ้น คิดเป็นมูลค่ากว่า 2,100 ล้านบาท ต่อปี จากปริมาณการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช 30 ล้านลิตร ต่อปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศที่กระทรวงอุตสาหกรรม มีทั้งกลุ่มผู้สนับสนุนการใช้สารพาราควอต และกลุ่มที่คัดค้าน ซึ่งระหว่างการประชุมและแถลงผลการประชุมมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ประมาณ 10 นาย เข้าดูแลควบคุมพื้นที่ทำให้การชุมนุมอยู่ในความสงบเรียบร้อยตลอดทั้งวัน โดยหลังการประชุมแล้วเสร็จทั้ง 2 ฝ่าย ก็แยกย้ายกลับโดยไม่มีเหตุปะทะกันแต่อย่างใด

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์