ประมงประจวบฯ คุมเข้มพื้นที่ ประกาศปิดอ่าวไทยตอนกลาง 4 เดือน

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ นายนิติพัฒน์ เตียนพลกรัง ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมประมงได้กำหนดมาตรการใหม่ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในท้องทะเลอ่าวไทย ครอบคลุมพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ชุมพร และ จ.สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาถึงวันที่ 15 พฤษภาคม นี้

โดยประกาศปิดอ่าวไทยตั้งแต่อ่าวประจวบคีรีขันธ์ไปจนถึงเขต อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ห้ามการใช้เครื่องมือประมงต้องห้ามจับสัตว์น้ำในพื้นที่ 27,000 ตารางกิโลเมตร จากชายฝั่ง เช่น อวนลากคู่ อวนล้อมจับทุกชนิด จากนั้นในวันที่ 16 พฤษภาคม -16 มิถุนายน จะขยายระยะเวลาปิดอ่าวเพิ่มเติมในพื้นที่เดิม

แต่ลดพื้นที่ประกาศห้ามจับสัตว์น้ำระยะห่างจากชายฝั่งเหลือ 5,400 ตารางกิโลเมตร หรือ 7 ไมล์ทะเล เพื่อให้สัตว์น้ำวัยอ่อนได้เจริญเติบโตเต็มที่ โดยเฉพาะปลาทูซึ่งเป็นสัตว์น้ำสำคัญทางเศรษฐกิจ จึงขอให้ชาวประมงทุกประเภทปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ล่าสุด มีการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ออกตรวจอย่างเข้มงวด ร่วมกับการใช้ตรวจสอบผ่านระบบดาวเทียม สำหรับการปิดอ่าวที่ใช้ระยะเวลานานหลายเดือนยอมรับว่าส่งผลกระทบกับอาชีพและรายได้ของชาวประมง ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการหารือถึงมาตรการชดเชยเยียวยาเพื่อให้ความช่วยเหลือชาวประมงต่อไป