‘สหกรณ์เลี้ยงปลาพะเยา’เจ๋ง ชูเลี้ยงปลานิล โกยเงินปีละหลายล้าน ช่วยกระจายรายได้ชุมชนเต็มที่

วันที่ 25 กรกฎาคม  นายสมิง อ้อยหวาน ประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลาบ้านต๊ำเมืองพะเยา จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์ฯได้ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2553 ปัจจุบันมีสมาชิก 140 ราย มีเงินหมุนเวียนในสกรณ์ฯ กว่า 100 ล้านบาท เนื่องจากราชการเห็นข้อเท็จจริงที่เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาที่ได้ผลผลิตน่าพอใจ และเกิดการกระจายรายได้ทั้งในชุมชนอย่างเต็มที่ ทำให้ราชการโดยเฉพาะทางสหกรณ์จังหวัดพะเยา ให้การสนับสนุนทั้งความรู้และงบประมาณ กระบวนการบริหารสหกรณ์ฯ ได้จัดวางอย่างเป็นระบบ ดอกผลเกิดกับสมาชิกอย่างแท้จริง ปลานิลที่เลี้ยงส่งขายในจังหวัดพะเยาและต่างจังหวัด เช่น เชียงราย เชียงใหม่ ส่วนใหญ่ลูกค้าจะสั่งเกรด 1-2 ราคา กก.ละ 49-59 บาท

1469431152ปธ.สหกรณ์ฯ กล่าวต่อว่า สมาชิกแต่ละรายจะเลี้ยงตั้งแต่ 1-2 บ่อขึ้นไป วิธีการเลี้ยงเน้นธรรมชาติและความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ โดยทางหน่วยงานเกษตรจะเข้ามาแนะนำเรื่องระบบที่มีมาตรฐานของ GAP จะได้ปลาตัวใหญ่ เนื้อแน่น น้ำหนักดี ที่สำคัญปลอดภัยไร้สารพิษ เพราะเลี้ยงในบ่อธรรมชาติ น้ำในบ่อปลาเมื่อถึงฤดูทำนาก็ปล่อยเข้าท้องนา ทำให้ข้าวได้รับธาตุอาหารอย่างดี มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายประชาชน เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการของสหกรณ์ฯ ต่อเนื่อง ถือว่าเป็นตัวอย่างของสหกรณ์ฯ ระดับประเทศ ที่มีความยั่งยืน และสร้างรายได้เข้าจังหวัดพะเยาปีละกว่า 50 ล้านบาท

ที่มา : มติชนออนไลน์