“สอนไลน์ผู้สูงวัย” กันโรคสมองเสื่อม

นายอรุณ เกิดสวัสดิ์ ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลบ้านปรก จังหวัดสมุทรสงคราม ในฐานะครูใหญ่ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านปรก นำนักเรียนสูงอายุเรียนรู้วิธีการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ ที่วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม โดยมี นางสาวสุทธดา เมืองเสน ครูสอนคอมพิวเตอร์ คอยสอนวิธีการใช้งานด้านต่างๆ ซึ่งมีนักเรียนผู้สูงอายุสนใจเรียนรู้เป็นอย่างมาก

นายอรุณ กล่าวว่า การเรียนแอพพลิเคชั่นไลน์เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านปรก เพื่อเป็นการฝึกสมอง และยังมีกลุ่มเพื่อนที่จะทักทายกัน สื่อสารกับบุตร-หลาน ป้องกันโรคสมองเสื่อม นอกจากนี้ ยังสามารถแชร์ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งต่างๆ ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ทำให้มีสังคมที่กว้างขึ้น อย่างไรก็ตาม โซเชียลมีเดียมีทั้งคุณและโทษ แต่ในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่มีประสบการณ์ โซเชียลมีเดียจึงไม่สามารถหลอกผู้สูงอายุ แต่จะนำประโยชน์มาใช้ให้มากขึ้น

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน