เที่ยวบางแพ ราชบุรี มีภูมิปัญญาแพทย์แผนโบราณ วัดท่าราบ

ภูมิปัญญาของชาวบ้าน คือความรู้ที่คนโบราณคิดค้นขึ้นและได้ถ่ายทอดส่งต่อกันมาทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับคนรุ่นหลัง โดยให้เหมาะสมกลมกลืนกับการดำเนินชีวิตให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยผ่านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีของแต่ละท้องถิ่น กลายเป็นภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อให้เกิดความรัก ความภูมิใจในท้องถิ่น มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่นของตนเอง

วัดท่าราบ ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี แหล่งรวมมรดกวัฒนธรรมเป็นภูมิปัญญาไทยที่มีคุณค่าแห่งหนึ่งที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้สำรวจและจัดทำทำเนียบข้อมูลวรรณกรรมท้องถิ่นภาคตะวันตกไว้เพื่อการสืบค้นทางการศึกษา ได้แก่ ตำรายาแพทย์แผนไทย การวินิจฉัยโรค สรรพคุณของสมุนไพร อดีตเจ้าอาวาสพระครูวิทิตวรเวช (หลวงพ่อสละ) หรือนามปากกาว่า ส.เปลี่ยนสี ได้รวบรวมตำรายาแพทย์แผนไทย เคยเขียนเผยแพร่ในนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านเล่มนี้จนโด่งดัง ทำให้วิชาแพทย์แผนโบราณของวัดท่าราบเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป นอกจากนี้ วัดท่าราบยังมีชื่อเสียงโด่งดัง

วัดท่าราบ ตั้งอยู่ในหมู่บ้านท่าราบ พื้นที่ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เป็นศูนย์กลางของประชาชนในหมู่บ้านที่มาประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา รวม 5 หมู่บ้านด้วยกัน

วิถีชีวิตของชาวบ้านจะอยู่กันอย่างสุขสงบตามรูปแบบของสังคมเกษตร ได้แก่ หมู่บ้านตลาดบางแพ บ้านม่วง บ้านหัวนา ท่าราบบ้านบน ท่าราบบ้านล่าง บ้านไท ไผ่แย้ บ้านสหกรณ์ตาลเรียง โพธิ์ล้ม และบ้านปากคลอง วัดท่าราบเป็นวัดเก่า สร้างสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐาน วัดตั้งอยู่ติดคลองและถนนเพชรเกษมสายดำเนินสะดวก บางแพ ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางแพประมาณ 500 เมตร เดินทางมาตามถนนเพชรเกษมถึงตัวอำเภอบางแพ จะมองเห็นอุโบสถหลังใหญ่ของวัดท่าราบตั้งอยู่อย่างสง่างาม

ถาวรวัตถุต่างๆ ของวัดท่าราบ คือ อุโบสถหลังเก่าศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย เป็นโบสถ์สร้างแบบไม่มีเสา ผนังโบสถ์ก่ออิฐถือปูนไปจนถึงหลังคา มีประตูเข้าอุโบสถด้านหน้าและประตูออกอยู่ด้านหลัง หน้าต่าง 5 บาน หน้าบัน ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ เป็นไม้สักแกะสลักลงรักปิดทองปิดกระจก หลังคามุงด้วยกระเบื้อง มีการบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถมาตลอด

สมัยพระครูปัญญาธิการ (หลวงพ่อก๋อย) เป็นเจ้าอาวาส ได้สร้างซุ้มประตู หน้าต่าง คันทวย ด้วยปูนปั้นเพิ่มเติมขึ้นทำให้ดูเหมือนอุโบสถสมัยใหม่ ภายในอุโบสถเป็นภาพเขียนด้วยสีน้ำมันอายุนับร้อยปี เป็นภาพเทพชุมนุม นิทานชาดก ภาพนรกสวรรค์ มีปูชนียวัตถุประจำอุโบสถหลังเก่า ได้แก่ พระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างด้วยศิลาแลงหุ้มปูนลงรักปิดทอง มีพุทธลักษณะแปลกประหลาดคือ มีนิ้วพระหัตถ์ 11 นิ้ว ต่อมามีผู้เลื่อมใสศรัทธาในอภินิหารจึงได้สร้างฉัตรถวาย ชาวบ้านจึงเรียกนามของท่านว่า “หลวงพ่อฉัตร”

ชาวบ้านแถวนั้นเล่าว่า แต่เดิมในอุโบสถหลังเก่ามีพระพุทธรูปศิลาแลงแบบโบราณอยู่อีกหนึ่งองค์ ทางวัดเกรงว่าจะถูกลักขโมยจึงได้อัญเชิญไปประดิษฐานอยู่ที่หอสวดมนต์ พระพุทธรูปองค์นี้จะทาปากด้วยสีแดง ผู้ใหญ่จะหลอกเด็กว่าถ้าทำตัวเลวทรามประพฤติไม่ดีจะถูกพระองค์นี้กิน ต่อมาอุโบสถหลังเก่าชำรุดทรุดโทรมมาก ยากในการที่จะบูรณะซ่อมแซม วัดท่าราบจึงได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นมาใหม่สมัยพระครูวิทิตวรเวช (สละ) เป็นเจ้าอาวาส

จัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตไปเมื่อ พ.ศ. 2543 วัดท่าราบมีเจ้าอาวาสปกครองติดต่อกันมาหลายรูป เท่าที่ทราบ ได้แก่ หลวงพ่อทอง พระครูปัญญาธิการ (หลวงพ่ออินทร์) พระครูปัญญาธิการ (หลวงพ่อก๋อย) พระครูวิทิตวรเวช (หลวงพ่อสละ) และปัจจุบันมีท่านหลวงพ่อเจริญ อุทาโน เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งได้สืบทอดภูมิปัญญาแพทย์แผนโบราณตำรับวัดท่าราบไว้ได้อย่างสมบูรณ์

วัดท่าราบได้หล่อรูปเหมือนหลวงพ่ออินทร์ อดีตเจ้าอาวาสไว้สักการบูชา เพราะเลื่อมใสศรัทธาในบารมีธรรม ความมีวัตรปฏิบัติงดงาม เคร่งครัดในพระธรรมวินัย และนับเป็นพระเกจิอาจารย์รูปหนึ่งที่เรืองวิทยาคม มีสมาธิจิตแก่กล้า

เล่ากันว่าท่านจะเดินไปทางไหนจะมีลูกประคำติดมือ เจริญภาวนาไปตลอด ท่านเรืองเวทวิทยาคมตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มีทหารญี่ปุ่นนำระเบิดมาระเบิดปลาในสระน้ำของวัด หลวงพ่ออินทร์เดินจงกรมไปรอบสระน้ำ ปรากฏว่าทหารญี่ปุ่นไม่สามารถระเบิดสระน้ำได้ ทุกวันนี้จะมีคนมากราบไหว้รูปหล่อหลวงพ่ออินทร์เป็นจำนวนมาก และมักจะจุดประทัดถวายเมื่อสำเร็จผลตามความปรารถนา

ผ่านไปทางอำเภอบางแพ อย่าลืมแวะเข้าไปเที่ยวและกราบพระดีที่วัดท่าราบ

ผู้สนใจใฝ่รู้ในเรื่องของตำราแพทย์ไทยแผนโบราณ ขอเชิญได้ตลอดเวลา มีหนังสือตำราแพทย์แผนไทย เรียบเรียงโดยพระครูวิทิตวรเวช (ส.เปลี่ยนศรี) สำหรับไว้ศึกษาค้นคว้าประกอบความรู้ กราบขอพรหลวงพ่อฉัตร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ รูปเหมือนหลวงพ่ออินทร์ อดีตเจ้าอาวาส

นมัสการพระพุทธรูปแกะจากหินพันปี ประเทศอัฟกานิสถาน บูชาวัตถุมงคลหินพระธาตุและวัตถุมงคลของหลวงพ่อสละ อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าราบ และอย่าลืมร้านอาหารป่าอยู่ใกล้ๆ กับวัดท่าราบ ชื่อว่าร้านเอ๊าะเอ๊าะ ร้านนี้ขายอาหารป่านานาชนิด แวะไปรับประทานแล้วจะติดใจ ต้องไปลองกันเอง เป็นร้านอาหารดังขึ้นชื่อของอำเภอบางแพมานานหลายทศวรรษแล้ว