ปี่ปล้องข้าว ของเล่นช่วยขยายปอด

ส.ต.ต.รัฐชา โพติยะ ตำรวจตระเวนชายแดนประจำที่ กองร้อย 116 เล่าว่า เป็นชาวจังหวัดนครพนม มาประจำอยู่ที่ อำเภอบ่อไร่ 2 ปีแล้ว ครอบครัวเป็นชาวนาคลุกคลีกับการทำนาของครอบครัวมาตั้งแต่เด็ก ที่สุขมากคือการได้วิ่งเล่นในช่วงเกี่ยวข้าวและหาปล้องต้นข้าวที่เกี่ยวได้มาทำปี่เป่าเล่น วันนี้มาช่วยโรงเรียนวัดช้างทูนเกี่ยวข้าว จึงสอนเด็กๆ ผู้ชายทำปี่เป่าเล่น

ขั้นตอนการทำปี่ 1. เลือกปล้องข้าวขนาดใหญ่ที่อ่อนๆ ตัดให้ติดปล้องยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร ถ้าปล้องสั้น เล็กเป่าแล้วเสียงจะแหลม ปล้องใหญ่ ยาว เสียงจะทุ้ม

ขั้นที่ 2 ทำลิ้นปี่ โดยใช้เคียวบาก ผิวปล้องบาง ไม่ให้ขาด ยาวประมาณ 30-40% ของความยาวปล้อง ใช้เคียวคมๆ และเล็กๆ ไม่ให้ปล้องแตก

ขั้นที่ 3 ตัดปล้องให้สั้นลง ถ้าปล้องสั้นเสียงจะแหลม ปล้องยาวเสียงทุ้ม

ขั้นที่ 4 วิธีเป่า ใช้มือป้องไว้รอบปี่ตรงลิ้น ทำให้เสียงก้อง เวลาเป่าต้องใช้แรงมาจากข้างในมาก จะช่วยขยายปอดได้ดี