ชั้นใต้หลังคา ของ ม้งดำ มีไว้ทำอะไร

ในวันที่ผลผลิตทางการเกษตรของชาวม้งดำ หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต (Cat Cat Village) เมืองซาปา จังหวัดหล่าวกาย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สามารถเก็บเกี่ยวได้ ชาวม้งดำจะแบ่งส่วนหนึ่งไปจำหน่าย หลังจากนำไปจำหน่ายแล้ว ส่วนที่เหลือจากการจำหน่าย ชาวม้งดำจะเก็บไว้ใช้ในครัวเรือนสำหรับบริโภคหรือเป็นอาหารสัตว์ โดยจะเก็บพืชผลทางการเกษตร เช่น ข้าวโพด ฟักทอง ไว้บริเวณชั้นใต้หลังคาของบ้านที่ทำด้วยไม้ไผ่ โดยบ้านส่วนใหญ่จะเป็นบ้านชั้นเดียว มีประตู แต่ไม่มีหน้าต่าง สร้างด้วยไม้เป็นหลัก และมุงหลังคาด้วยกระเบื้องลอนสำเร็จรูป ซึ่งไม่แตกต่างจากการเก็บผลผลิตทางการเกษตรของไทย