สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 – EP.4 : เริ่มจาก “ปลูกกิน เหลือนำไปขาย” สร้างรายได้ #รายวัน #รายเดือน ที่บ้านวังกุ่ม จ.พิษณุโลก

“เกษตรพอเพียง ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่เราปลูก มีกินมีใช้แน่นอน ผักนิด ผักหน่อย ก็ขายได้ ขายได้หมดเลยนะ ทำนิดเดียวยังขายได้เป็นเงินเป็นทอง พอค่ากับข้าว ทุกวันๆ มีออกทุกวัน แล้วได้ค่ากับข้าวทุกวัน ไม่ต้องชักเนื้อเลย”
.

บทความก่อนหน้านี้“ศรแดง” หนุนเกษตรกรเปลี่ยนผืนนา เป็นแปลงพืชน้ำน้อย สร้างรายได้ทั้งปี ที่บ้านโนนเขวา ขอนแก่น
บทความถัดไปแปลงใหญ่ผักบางท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี บทพิสูจน์ การเชื่อมโยงตลาดนำการผลิต