มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ 4 พันธุ์ ตัวพ่อตัวแม่!

มะขามเป็นพืชดูแลง่าย มะขามเปรี้ยวเป็นไม้ผลที่สามารถปลูกได้ทั่วประเทศ และเป็นสินค้าส่งออกไปประเทศในแถบตะวันออกกลาง ส่งออกในรูปของมะขามเปียก รวมทั้งสามารถแปรรูปในรูปมะขามสดได้ สายพันธุ์มะขามเปรี้ยวที่พบในประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้ 2 ชนิด คือมะขามกระดาน และมะขามขี้แมว
คุณเรืองศักดิ์ กมขุนทด และคณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการรวบรวมพันธุ์มะขามเปรี้ยวยักษ์จากทั่วประเทศมาได้ 14 พันธุ์ เพื่อนำมาปลูกศึกษาการใช้ประโยชน์และเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ โดยพบว่ามีพันธุ์ที่น่าสนใจจำนวน 4 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ปากช่อง 1, ดกกิ่งหัก, ฝักตรงราชบุรี และสระแก้ว

โดยแต่ละพันธุ์จะมีจุดเด่นจุดด้อยที่ต่างกัน ด้วยการผสมข้ามพันธุ์แบบสลับพ่อ-แม่ แล้วปลูกคัดเลือกพันธุ์ดีเด่นตามเกณฑ์คัดเลือกที่ตั้งไว้ เพื่อให้ได้มะขามที่มีน้ำหนัก ฝักฟูยาวกลม มีเนื้อเยอะ เปลือกหนา เนื้อที่ได้เป็นสีน้ำตาลแดง สามารถนำมาแปรรูปได้หลากหลาย โดยฝักที่ใหญ่ที่สุด 1 ฝัก น้ำหนัก 100 กรัม หรือ 10 ฝักเท่ากับ 1 ก.ก. ตอนนี้อยู่ระหว่างพัฒนาพันธุ์ให้คงที่ คาดว่าจะสามารถนำไปส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกได้ในปีหน้า

1.พันธุ์ปากช่อง1 จะมีความโดดเด่น ฝักอ้วนและใหญ่ มีเนื้อเยอะ สีสวย เปลือกหนา ติดฝักดก แต่มีข้อด้อย คือ ตรงฝักจะมีลักษณะโค้งและสั้น เหมาะสำหรับแปรรูปเป็นมะขามเปียก

2.พันธุ์ดกกิ่งหัก จะมีความโดดเด่นที่ฝักกลม ตรง ยาว ติดฝักดก แต่มีข้อด้อย คือ ตรงฝักเล็ก เนื้อฝักสุกสีซีด
3.ฝักตรงราชบุรี จะมีความโดดเด่นเนื้อสุกสีน้ำตาลแดงติดฝักและดก แต่มีข้อด้อย คือ ฝักแบน เนื้อฝักสุกน้อย
4. พันธุ์สระแก้ว จะมีความโดดเด่น ฝักใหญ่ และมีลักษณะยาว ติดฝักดก แต่มีข้อด้อย คือ ฝักแบน เนื้อฝักสุกน้อย