สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 – EP.16 : 3 จังหวัดชายแดนใต้ ยะลา นราธิวาส และปัตตานี ลุยผลิตทุเรียนคุณภาพ ยึดทฤษฏี ใหม่แบบปราณีต พลิกวิถีชุมชนสร้างทุเรียนซิตี้