สารคดีเสียงจากแผ่นดิน #5 EP.20 – งานศิลปาชีพ เสริมความมั่นคงชายแดนไทย – พม่า “บ้านพุระกำ” ชุมชน สุดท้ายติดเทือกเขาตะนาวศรี