สารคดีเสียงจากแผ่นดิน #5 EP.20 – งานศิลปาชีพ เสริมความมั่นคงชายแดนไทย – พม่า “บ้านพุระกำ” ชุมชน สุดท้ายติดเทือกเขาตะนาวศรี

บทความก่อนหน้านี้กยท. จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านความร่วมมือยางพาราระหว่างประเทศ
บทความถัดไปมหานครขอนแก่น แดนไดโนเสาร์ภูเวียง