สารคดีเสียงจากแผ่นดิน #5 EP.22 – เกาะพิทักษ์ @ชุมพร ชุมชนแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยคนในชุมชน

บทความก่อนหน้านี้ศรแดง…พาทัวร์ดูงานข้าวโพด ที่เชียงใหม่ อีสท์ เวสท์ ซีดฯ เซ็นเอ็มโอยู กับ ซันสวีทฯ
บทความถัดไป“Otto Farm” หยิบวัตถุดิบประจำท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นงานหัตถศิลป์ของชีวิตปัจจุบัน