สารคดีเสียงจากแผ่นดิน ตอนที่ 24 “กลุ่มสมุนไพรนางไพร” แปลงใหญ่สมุนไพร แปรรูปรายได้งาม