สารคดีเสียงจากแผ่นดิน ตอนที่ 24 “กลุ่มสมุนไพรนางไพร” แปลงใหญ่สมุนไพร แปรรูปรายได้งาม

บทความก่อนหน้านี้พิสูจน์แล้ว! พลิกดินเค็ม ปลูกข้าว-ผักปลอดสารพิษ ขายได้เงินรายสัปดาห์ ช่วยลูกหลานคืนถิ่น
บทความถัดไปเจียไต๋ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจเมล็ดพันธุ์ไทยสู่สากล ในงาน Thailand International Seed Trade 2019